Economia loni snížila tržby, spadla do ztráty

čtvrtek, 27. června 2019, 07:20 Tisk MediaGuru

Vydavatel Hospodářských novin snížil v roce 2018 tržby a po roce se vrátil do ztráty.

Foto: Economia

Foto: Economia

Konsolidované tržby společnosti Economia v loňském roce představovaly 786 mil. Kč a oproti předešlému roku se snížily o téměř 11 procent. Klesl také provozní zisk, který byl v roce 2018 záporný a hospodaření firmy celkově loni skončilo ve ztrátě 40 mil. Kč. 

Největší část tržeb generuje Economia z prodeje inzerce, kde ale loni tržby poklesly o 10,6 % na 592 mil. Kč. Tržby za volný prodej a předplatné novin a časopisů se snížily jen mírně (-1,3 %). Pokles tržeb z prodeje zboží souvisí s prodejem divize SW.cz společnosti Internet Info, který se uskutečnil v červnu 2018.

Konsolidované výsledky Economia (tis. Kč)

  2018 2017
tržby celkem 785 791 878 557
provozní výsledek hospodaření  -26 742 8 928
výsledek hospodaření za účetní období -40 038 1 782

Výnosy z běžné činnosti (tis. Kč)

  2 018 2 017
tržby za volný prodej a předplatné novin a časopisů 174 417 176 657
tržby za inzerci a ostatní služby 591 539 661 659
tržby za prodej zboží 19 835 40 241

Zdroj: Konsolidovaná výroční zpráva 2018

Firma v loňském roce obměnila svůj management. Z pozice generálního ředitele odešel v září Roman Latuske a na začátku letošního roku společnost opustil ředitel redakcí Vladimír Piskáček. Firmu z pozice předsedkyně představenstva řídí Zuzana Řezníčková.

Economia je vydavatelem deníku Hospodářské noviny, časopisů Ekonom, Respekt, Studenta či několika odborných titulů (Moderní řízení, Business Spotlight, Logistika, Právní rádce), provozovatelem serverů iHned.cz, Aktuálně.cz, Centrum.cz či Žena.cz. Do konsolidovaného celku patří vedle Economie společnosti Dalten media a R Media (firma eBaze byla prodána k 30.6. 2018). Jediným akcionářem Economie je Zdeněk Bakala.

-mav-