Media Club: Růst reklamního trhu přinesl zvýšení obratu i zisku

středa, 19. června 2019, 08:25 Reklama, TV MediaGuru

Výnosy společnosti Media Club se v loňském roce zvýšily o téměř 380 mil. Kč, dařilo se především televizní reklamě.

Foto: Shutterstock

Foto: Shutterstock

Příznivá situace na reklamním trhu se v loňském roce odrazila na pozitivních výsledcích společnosti Media Club, která patří do skupiny FTV Prima a která zajišťuje prodej reklamy nejen pro Primu, ale i pro další televize, rádia a weby. V roce 2018 vykázala společnost celkové tržby za prodej reklamy ze všech mediatypů, které obchoduje, v celkové výši 4,36 mld. Kč. Bylo to o téměř 380 mil. Kč více než v roce 2017.

„Výrazný růst tržeb byl ovlivněn mimořádně příznivou ekonomickou situací ČR, která se odrazila i v růstu trhu online reklamy, ale zejména TV reklamy," stojí ve výroční zprávě za rok 2018. Společnost loni skončila v čistém zisku 223,7 mil. Kč (o rok dříve 78 mil. Kč).

Základní výsledky Media Clubu (tis. Kč) v roce 2018

  2 018 2 017
tržby za prodej zboží 4 355 477 3 977 923
provozní výsledek hospodaření 299 312 91 321
výsledek hospodaření za účetní období 223 669 78 396

Zdroj: výroční zpráva společnosti Media Club za rok 2018

Nejvyššího výsledku dosáhla televizní reklama, kde meziroční nárůst příjmů představoval cca 274 mil. Kč – z toho 132 mil. Kč připadlo na programy TV Prima a zbytek se promítl do vyšších tržeb dalších zastupovaných TV programů mimo skupinu Prima (Barrandov, Óčko aj.). Společnost dosáhla růstu tržeb TV reklamy, zvýšil se i prodej internetové reklamy, prodej rádiové reklamy zaznamenal nižší výsledek než o rok dříve.

Vybrané výnosy z běžné činnosti (tis. Kč) v roce 2018 

  2018 2017
prodej reklamního času 3 436 717 3 097 581
sponzoring 267 436 241 558
product placement 20 627 14 064
prodej internetové reklamy 127 607 120 794
prodej reklamy rádia 478 880 487 559

Zdroj: výroční zpráva společnosti Media Club za rok 2018

O výsledcích společnosti FTV Prima v roce 2018 jsme psali zde.

-mav-