Rada ČT schválila roční bonus 2,4 mil. Kč pro Petra Dvořáka

středa, 26. června 2019, 16:25 Aktuality, TV MediaGuru

Generální ředitel ČT splnil podle Rady ČT podmínky pro udělení ročního bonusu. ČT loni na provozu ušetřila téměř 100 mil. korun.

Petr Dvořák, foto: MediaGuru.cz

Petr Dvořák, foto: MediaGuru.cz

Rada České televize schválila na svém středečním zasedání roční odměnu pro generálního ředitele ČT Petra Dvořáka v plné výši 2,4 mil. Kč. Bonus je udělován v případě splnění parametrů definovaných smluvní dohodou o pracovních podmínkách generálního ředitele. Rada ČT konstatovala, že podmínky udělení odměny generální ředitel splnil. 

Všechny stanice České televize loni dosáhly souhrnného podílu na sledovanosti 30,13 % a staly se tak vedoucí skupinou na českém televizním trhu. Kvalitativní parametry hodnotící vysílání ČT jsou podle televize dlouhodobě stabilní, některé v posledním roce zaznamenaly nárůst. Na 82 % vzrostla celková hodnota spokojenosti s pořady, uvedla tisková mluvčí ČT Karolína Blinková.

ČT zaznamenala v roce 2018 shodné výše nákladů i výnosů v objemu 6,703 mld. Kč. Oproti rozpočtu dosáhla Česká televize úspor v oblasti mzdových, výrobních a provozních nákladů, které byly nižší o více než čtvrt miliardy.

Česká televize zahájila v roce 2018 přechod na nový vysílací standard DVB-T2. Vynaložené výdaje související s přechodem činily v loňském roce 185 mil. Kč a zahrnovaly jak náklady spojené s provozováním přechodového multiplexu, tak i  investice do nových technologií. 

Kritéria pro přiznání a určení výše ročního bonusu

hospodářské výsledky ČT, zejména:

  • vyrovnané hospodaření,
  • dodržování plánovaného rozpočtu

úroveň televizního vysílání ČT, zejména:

  • kvalita programové nabídky,
  • posouzení vývoje celkového celoročního podílu ČT na diváckém trhu,

manažerské výsledky a plnění dalších povinností, zejména:

  • dodržování právních předpisů, Statutu a Kodexu ČT,
  • komunikace s Radou ČT a plnění jejích usnesení,
  • komunikace s veřejností,
  • plnění strategických plánů a realizace projektových záměrů,
  • kvalita manažerských rozhodnutí,
  • - kvalita kontrolních procesů a činností.

-mav-