Valná hromada PNS schválila hospodaření za rok 2018

neděle, 30. června 2019, 08:20 Aktuality, Tisk MediaGuru

Valná hromada distribuční společnosti PNS zároveň prodloužila mandát členu dozorčí rady PNS Štěpánu Košíkovi.

Foto: MediaGuru.cz

Foto: MediaGuru.cz

Řádná valná hromada První novinové společnosti (PNS) schválila v tomto týdnu výsledky hospodaření za rok 2018. Jak už jsme informovali, výnosy se zvýšily na 3,24 mld. Kč, konsolidovaný zisk firmy před zdaněním představoval 46,5 mil. Kč. K lepším výsledkům dopomohla PNS akvizice firmy Mediaservis.

Valná hromada dále schválila převedení hospodářského výsledku běžného účetního období za rok 2018 ve výši 22 mil. Kč na účet nerozděleného zisku minulých let.

Akcionáři na jednání valné hromady prodloužili mandát členu dozorčí rady PNS Štěpánu Košíkovi, a to s účinností od března 2020.

-mav-