Obrat českých produkcí rostl loni díky filmu, TV a zahraničí

pátek, 5. července 2019, 07:30 Reklama, TV MediaGuru

Naopak obrat reklamních produkcí byl loni podle dat APA nižší než v roce 2017.

Foto: Shutterstock

Foto: Shutterstock

Celkový obrat českých produkčních společností sdružených v Asociaci producentů v audiovizi (APA) v roce 2018 dosáhl 8,2 mld. Kč, což znamená roční nárůst ve výši téměř 30 %. Trend trhu určují zejména produkce zabývající se zahraniční zakázkou, které dosáhly obratu ve výši 4,926 mld. Kč, což je v datové řadě APA maximální zaznamenaná hodnota (ve srovnání s rokem 2017 se zvýšily na 260 %).

Reklamní produkce loni již potřetí za sebou zaznamenaly propad – mírný nárůst v loňském roce byl způsoben rozšířením členské základny APA, ale po odečtu obratů nových členů nedosáhl na hodnotu 2 mld. Kč. Při hlubším pohledu na data za rok 2018 se ukazuje, že sestupný trend stále pokračuje a bez obratů nových členů se dostává na druhou nejnižší úroveň v historii měření, tj. cca na 1,5 mld. Kč.

Obraty nezávislých produkcí v oblasti české filmové a televizní tvorby překonaly v roce 2018 1,5 mld. Kč, a vyšplhaly se tak na historicky nejvyšší hodnotu. Je to však dáno natáčením historického dramatu Jan Žižka – dosud nejnákladnějšího českého filmu v historii, kde se produkční náklady v loňském roce vyšplhaly na 400 mil. Kč.

Zdroj: APA (členové APA)

Zdroj: APA (členové APA)

Celkové obraty nezávislých producentů v roce 2018 nejvíce ovlivnil dramatický nárůst v oblasti zahraniční televizní a filmové zakázky. Filmové štáby do České republiky přinesly zahraniční investici ve výši téměř 5 mld. Kč. Konkurenční boj nadnárodních on-line platforem, posílený také zvýšenou produkcí televizních vysílatelů (např. BBC nebo Canal +) způsobil boom seriálové tvorby a vedl k dramatickému globálnímu navýšení investic do originální seriálové produkce. Podle dat Czech Film Commission u nás produkce zahraničních seriálů v roce 2018 během téměř 500 natáčecích dnů utratily bezmála 3,2 miliardy korun. Na celkovém objemu zahraniční produkce v roce 2018 měla výroba seriálů podíl kolem 65 %. 

Poté, co se reklamní produkce vzpamatovaly z ekonomické krize a začaly postupně nabírat dech, dopadlo na ně ukončení intervencí České národní banky na jaře 2017, které zahraničním klientům zakázky v ČR zdražilo. Nejtíživějším problémem, se kterým se potýkaly, byla podle APA novela silničního zákona, jež od začátku roku 2016 prodloužila termíny k získání povolení pro zábor lokací a snížila flexibilitu produkcí vůči zahraničním partnerům. Pouze pár společností působících v oblasti reklamní produkce se s těmito překážkami byla schopna vyrovnat a obraty udržet ve výši roku 2017, zvednout se je podařilo jen naprostému minimu, stojí ve zprávě APA.

Česká filmová a televizní produkce dosáhla v loňském roce historického maxima, obraty členů APA překročily rekordní hranici 1,5 mld.

Celé znění zprávy je možné číst zde.

-mav-