Zenith, Dentsu a Magna predikují růst investic o 4–5 procent

čtvrtek, 11. července 2019, 14:45 Reklama, Výzkum MediaGuru

Aktualizované predikce o vývoji reklamních světových investic několika komunikačních skupin naznačují letošní růst mezi 4–5 procenty.

Foto: Shutterstock

Foto: Shutterstock

Podle nových odhadů agentury Zenith mají letošní globální investice do reklamního prostoru v médiích vzrůst o 4,6 % a dosáhnout 639 mld. USD. I pro následující roky 2020 a 2021 předpovídá Zenith meziroční růst reklamních investic převyšující 4 %.

Evropské reklamní trhy by se měly letos oproti loňsku polepšit o 2,5 %. Určitým zklamáním je podle Zenithu vývoj německého reklamního trhu, kde je pro letošek předpovídán pokles investic o 0,4 %. Také ve Velké Británii očekává agentura pomalejší růst, než původně odhadovala. I tak by ale mělo na ostrovech dojít k nárůstu o 3,9 %. V průměru pak do roku 2021 odhaduje Zenith meziroční růst investic v zemích západní a střední Evropy o 2,9 %.

Růst reklamních investic a GDP v letech 2018-2021, zdroj: Zenith

Růst reklamních investic a GDP v letech 2018-2021, zdroj: Zenith

Z jednotlivých mediatypů je stále dvouciferný růst predikován internetové reklamě – letos o 12 % a do roku 2021 o 10 %, kdy by podíl internetu na celkových investicích měl překonat 50 % (konkrétně 52 %). Naopak nižší podíly jsou do roku 2021 odhadovány pro tradiční mediatypy (noviny, časopisy, TV a rádio). Stabilní má zůstat kinoreklama a venkovní reklama (OOH).

Podíl mediatypů na globálních reklamních investicích (%), 2018 a 2021, zdroj: Zenith

Podíl mediatypů na globálních reklamních investicích (%), 2018 a 2021, zdroj: Zenith

Dentsu: Podíl digitálu dál roste

Podle červnového odhadu skupiny Dentsu Aegis Network má celkový globální růst reklamních investic dosáhnout letos 3,6 %. Pro příští rok 2020 pak odhaduje ještě rychlejší růst (+4,1 %). Hlavním tahounem růstu jsou investice do digitální reklamy, které oproti roku 2018 vzrostou o 11,5 %. Z celkového koláče marketingového mixu si digitální reklama má ukrojit 41,8 %, v roce 2020 by to mělo být 44,5 %. Největší zásluhu na růstu právě toho segmentu má mobilní reklama.

Globální investice do televizní reklamy letos mírně klesnou, a to o 0,1 % oproti roku 2018. Podle propočtů Dentsu Aegis Network by se ale televize měla v roce 2020 vrátit zpět ke kladnému růstu zhruba 0,6 %. Horší výsledky zaznamenají tradiční printové formáty.

Podíl jednotlivých mediatypů (%)

  2018 2019* 2020*
digitál 39 41,8 44,5
televize 34,9 33,6 32,4
noviny 8 7,1 6,3
OOH 6,3 6,3 6,3
rádio 6,2 6,1 5,9
časopisy 5 4,5 4
kino 0,6 0,6 0,6

Zdroj: Dentsu Aegis Network, *odhad

„Na začátku roku jsme očekávali růst o něco vyšší. Naše odhady jsme snížili o dvě desetiny především kvůli zpomalení růstu v Číně, nejistotě ohledně Brexitu a také obchodnímu napětí mezi Čínou a USA. Příští rok by se měl růst celkových investic ještě zesílit, protože nás čekají velké mezinárodní akce jako Olympijské hry v Tokiu, Mistrovství Evropy ve fotbale nebo třeba prezidentské volby v USA,“ popisuje Martin Mlýnek, Media Investment Director české pobočky Dentsu Aegis Network.

Největší růst reklamních investic odhaduje Dentsu Aegis Network v Indii (11,4 %) a v Latinské Americe (9,1 %). Poměrně razantně porostou i investice v Kanadě (5,3 %) a ve Velké Británii (6,3 %).

Magna navýšila odhad na 5% růst

Komunikační skupina Magna podle svých nejnovějších odhadů z poloviny června 2019 předpovídá, že reklamní investice se v letošním roce zvýší o 5 % a globálně dosáhnou výše 600 mld. USD. Magna na rozdíl od Zenithu svůj odhad pro letošní rok ještě mírně navýšila, přesto konstatuje, že ve srovnání s rokem 2018 dynamika reklamního trhu zpomalila, především kvůli absenci významných globálních událostí (MS v kopané, prezidentské volby v USA).

Také v případě digitální reklamy odhaduje Magna dvouciferný růst (+14 %) a digitál má poprvé zaznamenat více než poloviční podíl na celkových reklamních investicích (51 %). Tradiční mediální kanály (TV, tisk, rádio, OOH) mají oproti loňsku poklesnout o 3 %, přičemž nejvýraznější pokles předpovídá skupině tištěným médiím.

Odhad růstu jednotlivých mediatypů (2018-2020)

  2018 2019 2020
digitál  celkem 19.1% 13.7% 11.2%
search 19.2% 13.2% 10.1%
online video 30.9% 21.9% 18.5%
sociální média 34.2% 23.2% 18.3%
mobil 36.0% 23.6% 18.3%
offline celkem -4.1% -3.1% -3.3%
TV 0.5% 0.5% 0.6%
tisk -20.5% -19.3% -18.2%
rádio 0.6% -0.8% -1.3%
OOH 4.9% 4.6% 3.2%

Zdroj: Magna

-mav-