SIMAR iniciativou Pro Výzkum přibližuje principy výzkumu

pondělí, 2. září 2019, 08:00 Aktuality, Výzkum MediaGuru

Iniciativa výzkumných agentur SIMAR nese název Pro Výzkum, širokou veřejnost má seznámit s principy práce výzkumníků.

Logo iniciativy Pro Výzkum, zdroj: SIMAR

Logo iniciativy Pro Výzkum, zdroj: SIMAR

Sdružení agentur pro výzkum trhu a veřejného mínění SIMAR zahájilo iniciativu Pro Výzkum. Má jít o o veřejně prospěšnou aktivitu výzkumníků působících v prověřených agenturách pro výzkum trhu a veřejného mínění, která si klade za cíl vysvětlovat široké veřejnosti základní principy výzkumu, jeho přínosy pro celou společnost a etické zásady výzkumných aktivit. Iniciativy se  účastní agentury, které akceptují a naplňují oborové Desatero pro ochranu osobních údajů.

Desatero shrnuje základní principy a zásady výzkumné práce. Mezi ty nejdůležitější patří zejména ochrana a anonymizace údajů respondentů a hlavně záruka výzkumníků, že při opravdovém výzkumu se respondentům zapojeným do výzkumu nic neprodává. Pravidla, ke kterým se všechny zapojené agentury otevřeně hlásí, přispívají ke kvalitě a důvěryhodnosti výzkumných projektů.

Povědomí o iniciativě Pro Výzkum budou šířit tazatelé zapojených agentur, kteří budou respondentům rozdávat letáčky s informacemi o aktivitě a obecné prospěšnosti výzkumných šetření. O iniciativě se dozvědí všichni účastníci výzkumných online šetření a setkají se s ní například i účastníci skupinových diskusí. Veškeré informace budou také k dispozici na internetových stránkách zapojených agentur a jejich sociálních médiích.

Iniciativa Pro Výzkum dále spouští vlastní internetové stránky provyzkum.cz, které na příkladech ukazují přínos výzkumných šetření, vysvětlují respondentům, jak byli do výzkumu vybráni a jak obvykle probíhá výzkumné šetření. Stránky obsahují tipy, jak odlišit skutečný výzkum od podvodných aktivit, které se mimo jiné za výzkum mohou vydávat.

-mav-