Studie odkrývá, jak žijí české ženy mladší a střední generace

čtvrtek, 19. září 2019, 07:30 Výzkum MediaGuru

OMG Research přichází s další analýzou české populace, tentokrát zaměřené na ženy ve věku 25-40 let.

Zdroj: OMG Research

Zdroj: OMG Research

Detailní pohled na životní styl, názory a chování české ženské populace ve věku 25-40 let přináší studie výzkumného oddělení OMG Research skupiny Omnicom Media Group s názvem Nerozhodné: České ženy mezi 25 a 40 lety. Studie zjišťovala, jaké hodnoty české ženy v současnosti vyznávají, jak nahlížejí na své postavení ve společnosti, jaké jsou jejich názory na rodinu, jak se rozhodují při nakupování, jak intenzivně o sebe pečují, jaký mají vztah k reklamě nebo jaké je jejich mediální chování.

Výzkum mj. ukázal, že téměř polovina (47 %) žen se považuje za nerozhodné. Ve skutečnosti ale dělají přes den více rozhodnutí spojených s dětmi a domácnostmi než muži. Zároveň mají ženy podle výzkumu velký vliv na rozhodnutí v čistě mužských oblastech, ať už je rozhodují samy nebo se na rozhodování výrazně spolupodílí.

Z pohledu spotřebního chování se mj. ukázalo, že bonusové programy a členské kartičky jsou zajímavé až pro 80 % žen ve věku 25 až 40 let. S rostoucím počtem dětí roste i míra využití bonusových programů. Trendem je také příklon k ekologickým a kvalitním produktům. Polovina žen ve věku 25 až 40 let je ochotná zaplatit víc za ekologicky šetrné produkty. Víc než třetina pak dává přednost značkovému zboží.

Mediálnímu chování stále vládne televize, která má u žen nejvyšší denní zásah, před rádiem. Tištěná média jsou čtená spíše s nižší intenzitou (aspoň 1x týdně čte časopisy 25 %). Nejvyužívanější aplikací sociálních sítí je mezi ženami ve věku 25 až 40 let Facebook, s odstupem Instagram. Obecně klesá frekvence využití sociálních sítí s rostoucím věkem.

Hlavní témata studie Nerozhodné: České ženy mezi 25-40 lety

  • Vztahy a hodnoty
  • Rodina a volný čas
  • Nakupování
  • Jídlo
  • Péče o sebe
  • Mediální chování
  • Internet a sociální sítě

Výzkum byl realizován kvantitativním i kvalitativním dotazováním. Kvantitativní část výzkumu se uskutečnila pomocí internetového dotazování CAWI na vzorku více než 700 respondentek ve věku 25-40 let. Data byla sbírána v červnu a červenci 2019. Kvalitativní část představovalo etnografické pozorování 22 respondentek ve věku 25-40 let. Uskutečnilo se v rozmezí května až července 2019.

OMG Research tímto výzkumem navazuje na předcházející analýzy, které se věnovaly pochopení životního stylu současných seniorů Fenomén šedesátníků, mužů 35-40 let (Ne)ohrožení a teenagerů Generace (C) Z. „Ženami uzavíráme celý náš cyklus zaměřený na cílové skupiny. Nechali jsme si tedy to nejlepší na konec. Ženy dnes rozhodují spoustu věcí jak při provozu domácnosti, tak při nákupu dříve typicky mužských produktů. Jejich postavení v domácnosti se za poslední roky výrazně změnilo a nás zajímalo jak," uvedl za OMG Research Petr Červík.

Projekce výsledků výzkumu se uskuteční ve čtvrtek 3. října 2019. Je přístupná partnerům, kteří se zaregistrují.

-mav-

Pozn.: Provozovatelem webu MediaGuru.cz je společnost PHD, která je součástí skupiny Omnicom Media Group.