Mafra zruší agenturní provizi i u časopisů

pondělí, 7. října 2019, 14:30 Tisk MediaGuru

Mafra sjednocuje svou obchodní politiku a od roku 2020 ruší agenturní provizi i pro své časopisecké tituly.

Foto: MediaGuru.cz

Foto: MediaGuru.cz

Mediální skupina Mafra se rozhodla s platností od 1. ledna 2020 zrušit poskytování agenturní provize pro tiskovou inzerci v segmentu časopisů. Změna se dotkne veškerých tištěných časopisů mediální skupiny, u nichž ještě bude agenturní provize poskytována do konce letošního roku.

„Tak jako v minulosti u internetové a deníkové inzerce, přikročili jsme nově ke zrušení agenturní provize i u naší loňské akvizice, časopisů vydavatelství Bauer Media. Agenturní provize dlouhodobě neplní svoji původní funkci a většina mediálních a reklamních agentur poskytuje agenturní provizi klientům jako formu další slevy,“ sdělil obchodní ředitel mediální skupiny Mafra Jiří Otevřel.

Mafra už zrušila agenturní provizi na svých internetových titulech v roce 2013 a ve svých tištěných titulech (tehdy jen deníkových) v roce 2015. Mafra tehdy vysvětlila, že cílem je dosáhnout zjednodušení cenotvorby a nabídky směrem k zadavatelům inzerce za tisk a on-line současně.

Výše agenturní provize je obvykle 15 %. Jak se její zrušení u časopisů pro rok 2020 promítne do nového ceníku, zatím není jasné.

Mafra v loňském roce rozšířila své portfolio tištěných titulů o časopisy Bauer Media. Do portfolia je získala ke konci loňského roku, proto se změna v obchodní politice nestihla ještě promítnout do letošního roku.

-mav-