AKA rozporuje veřejnou zakázku MPSV na komunikaci

úterý, 12. listopadu 2019, 16:50 Aktuality, Reklama MediaGuru

Požadavky jsou podle AKA nedobře formulované a nezaručují údajně férovou soutěž ani možnost vybrat nejlepší nabídku.

Asociace komunikačních agentur (AKA), profesní sdružení pro komunikační agentury, rozporuje tendr Ministerstva práce a sociálních věcí na komunikační aktivity Evropského sociální fondu a Operačního programu Zaměstnanost v celkové hodnotě 30 miliónů korun. Požadavky jsou podle AKA nedobře formulované a nezaručují údajně férovou soutěž ani možnost vybrat nejlepší nabídku. 

Největším problémem zakázky má být fakt, že převažující kritérium je cena, a zejména skutečnost, že dokumentace nestanoví jasně, co má uchazeč nacenit. Zadavatel například požaduje cenu televizního spotu, přičemž ale nespecifikuje kreativní a produkční prvky, které má předmětný spot obsahovat. Tedy jeden uchazeč může nacenit animovaný spot a druhý hraný. „Jako byste si chtěl vybírat auto a nebyl schopen říci, jestli poptáváte náklaďák nebo elektrické vozítko. Prostě jedno auto – kdo nabídne méně, vítězí,“ přiblížil výkonný ředitel AKA Marek Hlavica.

Ministerstvo se brání tím, že požaduje od soutěžitelů kvalifikaci, která zaručí profesionální výstupy.

AKA ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj připravila Metodiku zadávání veřejných zakázek v komunikaci. Podle ní úspěšně vybíralo dodavatele například ministerstvo zemědělství, Český rozhlas, ministerstvo vnitra, magistrát hl. města Prahy, Jihomoravské inovační centrum, Český statistický úřad a další.

-mav-