Spolupráci klientů a agentur chybí respekt i dostatek informací

pátek, 8. listopadu 2019, 12:00 Reklama, Výzkum MediaGuru

Odborníci na obou stranách, dostatek informací a vzájemný respekt, to chybí podle průzkumu AKA jak klientům, tak agenturám.

Ilustrační foto, zdroj: Shutterstock

Ilustrační foto, zdroj: Shutterstock

Pro lepší spolupráci klientů a agentur je nutné podívat se na to, jak obě strany o sobě vzájemně smýšlí, co od sebe očekávají a co jim naopak chybí. Na to se zaměřil průzkum Asociace komunikačních agentur (AKA), který na Effie konferenci prezentoval její prezident Jan Binar. 

Podle průzkumu, na kterém AKA spolupracovala s agenturou Nielsen Admosphere, nejvíce obě strany trápí nedostatek odborníků na obou stranách a vzájemný respekt. Klienti by navíc chtěli od agentur více spolehlivosti, efektivity, kvalitní lidi i precizní práci. Agenturám zase chybí efektivní řízení, konečná rozhodnutí a rychlost rozhodování. Rovněž by ocenily, kdyby byl klient schopen přijmout opodstatněné riziko. 

Jaké jsou problematické body spolupráce klientů a agentur, zdroj: AKA.

Jaké jsou problematické body spolupráce klientů a agentur, zdroj: AKA.

Při pohledu na jednotlivé požadavky na agentury jsou klienti přesvědčeni, že dostupné je především pozitivní přístup a energie, dále kreativita a flexibilita. Naopak požadovaná efektivita se jim spíše nedostává. 

Co klienti říkají o spolupráci s agenturami, zdroj: AKA

Co klienti říkají o spolupráci s agenturami, zdroj: AKA

Na druhou stranu si agentury stěžují nejvíce na to, že rozhodnutí klientů nejsou finální a zadání se mění v průběhu, dále také nejsou klienti schopni většinou přijmout opodstatněné riziko a uznat vlastní chybu. Rychlé a efektivní rozhodování je rovněž spíše nedostupné. 

Co říkají o spolupráci s klienty agentury, zdroj: AKA.

Co říkají o spolupráci s klienty agentury, zdroj: AKA.

Úspěšná spolupráce je podmíněna i sdílením informací. I když je to velmi důležité pro 60 % zadavatelů, jen 9 % agentur tvrdí, že tomu tak opravdu je.

Ve skutečnosti jsou informace sdíleny nedostatečně, chybí vstupní i výstupní data pro zhodnocení kampaní a stanovení cílů. Zatímco klienti si stěžují na nedostatečné vyhodnocování dopadu aktivit, dat pro zlepšení kampaní i hledáí nových segmentů, agenturám chybí jasné a srozumitelné úkoly, priority, cíle i KPIs a včasné informování o změnách a vývoji. 

Co chybí klientům a agenturám v oblasti sdílení informací, zdroj: AKA.

Co chybí klientům a agenturám v oblasti sdílení informací, zdroj: AKA.

„Ke zlepšení spolupráce musí být vždy dva,“ řekl Jan Binar s tím, že je na čase posunout se v rámci spolupráce klientů a agentur k hard datům, které mají vliv na obchodní výsledky. Dále je podle Binara nutné osvojit si schopnost měnit data v užitečné informace například pro představenstvo firmy a začít experimentovat s novými přístupy.

-stk-