AKA a APRA žádají zrušení tendru města Brna

úterý, 14. ledna 2020, 11:55 Aktuality, PR, Reklama MediaGuru

Oborové asociace požadují zrušení výběrového řízení města Brna na agenturu, která má komunikovat změny parkování.

Zdroj: Shutterstock

Zdroj: Shutterstock

Asociace komunikačních agentur (AKA) a Asociace public relations (APRA) požadují zrušení výběrového řízení, které vypsalo Brno na agenturu, jež má komunikovat změny parkování ve městě. Budoucí dodavatel má mimo jiné tvořit videa, psát na webové stránky a spolupodílet se na strategii komunikace. Jediným kritériem hodnocení je cena nabídky. Zakázka má hodnotu 10 milionů korun.

Podle oborových asociací nemůže být ale cena jediným kritériem hodnocení. „Naplnění cílů komunikace je klíčově závislé na kvalitě provedení, nikoli na nejnižší ceně. Při použití parametru nabídkové ceny při hodnocení hrozí nehospodárné nakládání s veřejnými prostředky, a to až ve výši 100 % investované částky,“ píší asociace.

V minulosti AKA s brněnským magistrátem na některých zadávacích dokumentacích již spolupracovala, jedná se tedy z pohledu asociace o poučeného zadavatele, u kterého je aktuální postup více než překvapivý.

AKA se na magistrát města Brno obrátila už 12. prosince se svými výhradami a nabízela metodickou pomoc při úpravě zadávací dokumentace. Město nereagovalo a ozvalo se až po urgenci minulý týden. „Reakce vedoucího odboru dopravy magistrátu města Brna nás neuklidnila, právě naopak. V rozporu se zveřejněnou zadávací dokumentací tvrdí, že zakázka neobsahuje žádné kreativní práce,“ dodává za asociaci její ředitel Marek Hlavica s tím, že buď odbor dopravy neví, co vlastně soutěží, nebo záměrně mlží, a vytváří tak netransparentní prostředí v rozporu se Zákonem o zadávání veřejných zakázek.

Proti zadávací dokumentaci ze stejných důvodů vystoupila i APRA, ale ani ta nepochodila lépe. „Výběrová řízení v oblasti komunikace jsou specifická a dominantním hlediskem pro posuzování dodavatelů by měly být kvalitativní parametry, nikoliv cena. Jsme přesvědčeni, že nejlevnější řešení složitých problémů nemohou být ta nejefektivnější,“ říká k tomu Michal Vlasák, člen Výkonné rady APRA.

AKA i APRA postupují podle Metodiky zadávání veřejných zakázek. Nabízejí veřejným zadavatelům i konzultace při sestavování zadávací dokumentace tak, aby výběr odpovídal požadavku na ekonomickou výhodnost nabídek. Tam, kde jde o kreativní práce nebo činnosti s vysokou přidanou hodnotou, nemůže být podle asociací převažujícím kritériem hodnocení cena, protože při nekvalitním provedení je vysoké riziko, že veřejné prostředky budou vyplýtvány zbytečně bez dosažení stanovených cílů.

Za rok 2018 činil objem vypsaných veřejných zakázek v komunikaci 1,3 mld. korun. Neprofesionálně vypsaných zakázek však bylo jen několik. O to větší podezření podle AKA a APRA brněnská zakázka vzbuzuje.

-stk-