Asekol: Spojit téma třídění s designem? Proč ne?

čtvrtek, 23. ledna 2020, 16:10 Marketing MediaGuru

Společnost Asekol se snaží ke třídění elektroodpadu motivovat netradičními aktivitami. V poslední době ho spojuje například s uměním a designem.

Červené kontejnery Asekolu na loňském Designbloku, foto: MediaGuru.cz

Červené kontejnery Asekolu na loňském Designbloku, foto: MediaGuru.cz

Při návštěvě loňského Designbloku si mohli návštěvníci cestou k Průmyslovému paláci všimnout mimo jiné i pokreslených červených kontejnerů s nápisy typu „Třiď odpad! Budeš navěky in!“ nebo „Nejlepší design odpadu? Třídění!“. Kontejnery byly sice vystavené venku, ale u přehlídky designu na téma „Budoucnost“ dávaly svou připomínkou recyklace smysl. A navíc svými kresbami přitahovaly pozornost.

Spojení s Designblokem je poslední ukázkou toho, jak se snaží neziskově hospodařící společnost Asekol dát lidem vědět, že elektroodpad je také potřeba třídit. „Cílem našich aktivit je upoutat pozornost široké veřejnosti k potřebě třídění elektroodpadu a ochraně životního prostředí. Stále končí velké množství elektro výrobků v komunálním odpadu, zatěžují přírodu, a nejsou tak využity k recyklaci. A to chceme změnit,“ popisuje pro MediaGuru.cz obchodní ředitel Asekolu Daniel Šafář.

Asekol ve své komunikaci využívá online, sociální sítě, PR aktivity a nedávno začal spolupracovat i s influencery. Kromě toho se nebojí netradičních spojení – zmíněné pokreslené kontejnery vznikly v rámci projektu Umění třídit, do kterého se zapojili výtvarníci a sprejeři. Ti pod vedením Nikoly Vavrouse alias Khomy vytvořili 14 streetartových kontejnerů, určených speciálně pro krajská města, a jeden pro Designblok s graffiti ve formě environmentálních hesel.

Kontejnery pro Pardubice, Olomouc a Ostravu, zdroj: Asekol

Kontejnery pro Pardubice, Olomouc a Ostravu, zdroj: Asekol

„Vzhledem k faktu, že jsme neziskově hospodařící společnost, je náš rozpočet omezený. Proto se snažíme pracovat efektivně, využívat moderní kanály a spolupracovat s našimi partnery. Když máme zajímavý projekt, často nás podpoří nejen média, ale i naši členové, pro které to je součást jejich společensky odpovědných aktivit,“ vysvětluje Daniel Šafář s tím, že umělci jsou často ochotni podílet se na projektech blízkých k ochraně životního prostředí. V minulosti organizaci oslovil kupříkladu Krištof Kintera, zda by mu nepomohla s materiálovou přípravou jeho výstavy Nervous Trees v pražském Rudolfinu.

Vedle výtvarníků spolupracoval Asekol i s hudební skupinou Kabát. Cílem společného projektu Kabát za mobil bylo nadchnout veřejnost pro odevzdání vysloužilých mobilních telefonů. Vrátit ho mohli lidé v předprodejích vstupenek, kde za něj rovnou dostali i vstupenku na koncert skupiny, který se uskutečnil jako benefice pro charitativní organizaci Kapka naděje. Během šesti dnů bylo rozebráno 10000 vstupenek.

Vedle široké veřejnosti se snaží Asekol zaujmout i vymezené cílové skupiny, například firmy či děti v mateřských, základních nebo středních školách. Na děti cílí vzdělávacím programem Recyklohraní, který vznikl již v září roku 2008 a jehož snahou je prohloubit znalosti v oblasti třídění a recyklace odpadů. Pro firmy a organizace je zase určen projekt Věnuj mobil, v němž za 100 kusů sebraných nepotřebných mobilů získají jeden nový, který věnují potřebné organizaci dle vlastního výběru. Za dobu existence projektu bylo takto předáno téměř 2 200 kusů mobilních telefonů.

Organizace Asekol byla založena v červenci 2005 některými představiteli na trhu spotřební elektroniky a kancelářské, telekomunikační a výpočetní techniky. Za jejím vznikem stojí firmy Panasonic, Samsung, LG, Fast, Asbis, Basys a Mascom. Po celé republice rozmístila do současnosti 3 600 červených kontejnerů na drobný elektroodpad či použité baterie.

-stk-