Muzeum města Prahy má novou vizuální identitu

čtvrtek, 6. února 2020, 14:45 Aktuality, Marketing MediaGuru

Nový logotyp je tvořen ze dvou částí litery „M“ na pozadí dvou od sebe oddělených obdélníků. Půlené „M“ má vyjadřovat historii i současnost.

Nová vizuální identita Muzea města Prahy, zdroj: Muzeum města Prahy

Nová vizuální identita Muzea města Prahy, zdroj: Muzeum města Prahy

Muzeum hlavního města Prahy rozhodlo o výběru dodavatele na novou vizuální identitu, která se promění podle vítězného návrhu Kláry Horové. Ta vyhrála ve vyzvaném jednokolovém anonymním výběrovém řízení. S novým logem se pojí i zavedení nového zkráceného názvu instituce: Muzeum města Prahy.

Muzeum hlavního města požadovalo výraznou vizuální komunikaci, která by nabídla jednotící pravidla. Jednotný vizuální styl by měl pomoci odlišit muzeum od ostatních institucí, provázat jednotlivé objekty, ale zároveň jim zajistit vlastní identitu. Z důvodu efektivnější komunikace bylo také rozhodnuto o zkrácení názvu – Muzeum města Prahy –, tato podoba byla vybrána i vzhledem k historickému vývoji instituce a její činnosti jako městského muzea. Pro formální komunikaci je zachován název daný zřizovací listinou (tj. Muzeum hlavního města Prahy).

„Věřím, že nová identita muzea je nadčasová a kvalitní, s jasnou vazbou na identitu hlavního města Prahy, že bude pozitivně přijata jak zaměstnanci muzea, tak jeho návštěvníky a že se díky ní podaří dosáhnout jednoho z cílů výběrového řízení – sjednocení různých značek muzea pod jednu společnou sdílenou identitu,“ sdělil Ondřej Kafka, člen hodnotící komise.

S vítězkou soutěže byla uzavřena licenční smlouva na logo, na jejímž základě jí byla vyplacena částka 200.000 Kč bez DPH, a byla uzavřena smlouva o dílo na vypracování grafického manuálu jednotného vizuálního stylu v hodnotě 600.000 Kč bez DPH.

Klára Horová o novém vizuálním stylu

Základem nového jednotného vizuálního stylu je nový logotyp. Ten je tvořen ze dvou částí litery „M“ na pozadí dvou od sebe oddělených obdélníků (dohromady vytvářejících čtverec), do kterých jsou litery umístěny. První část „M“ vychází z písma antikvového – vyjadřuje respekt k historii a tradici, druhá část je grotesková a evokuje moderní polohu. Dvě půlené „M“ – historické a současné – spoluvytváří jedno „M“ (muzeum) a zároveň historickou linku. Druhé půlené „M“ v dalším plánu tvoří číslici „1“ – jako vyjádření jedinečnosti, jde o jediné muzeum, které se zabývá výhradně Prahou a představuje veřejnosti její historii i současnost.

Dva obdélníky vycházejí z motivu brány ve znaku hlavního města Prahy. Brána evokuje vstup do muzea, jeho objektů, expozic, na výstavy i programy; do muzea, které je maximálně otevřené širokému spektru návštěvníků.
Princip dělení do dvou obdélníků se promítá do celé vizuální identity, která se dále rozvíjí do spolu souvisejících dvojic či protipólů: historie–současnost, autor–dílo (např. Parléř–Karlův most či Adolf Loos–Müllerova vila), plán (skica)–realizace, celek–detail, panovník–kontext (Karel IV.–Praha), černobílá–barva, objekt–expozice, objekt–výstava, interiér–exteriér apod. Tento systém nového vizuálu bude postupně aplikován na citylightech, plakátech, brožurách, publikacích, letácích, bannerech, pozvánkách atd.

-mav-