Nejodvážnější české reklamy: Antirezin, T-Mobile či Air Bank

středa, 5. února 2020, 15:00 Reklama MediaGuru

Za uplynulých 30 let české reklamy se k těm nejodvážnějším řadí Antirezin, polský šmelinář od T-Mobile, „Bóbika“ od Centrum.cz nebo Air Bank, vyplývá ze studie Ogilvy.

Česká reklama má za sebou 30 let své novodobé historie. Kam se posunula, jaká nyní je a kteří zadavatelé byli za uplynulé dekády nejodvážnější, na to se podívala nová studie kreativní agentury Ogilvy. 

„Nedávné výročí sametové revoluce svádělo k bilancování a srovnávání, kterému jsme se neubránili ani my. Zaměřili jsme se na reklamní trh a podívali se na něj očima marketingových odborníků. Zajímalo nás, čím si v průběhu posledních třiceti let prošel a jaká je jeho podoba dnes,“ řekl Ondřej Obluk, CEO Ogilvy Česká republika.

Česka reklama pozbyla svobody a zábavnosti 

Podle studie ztratila česká reklama za tři desetiletí na svobodě a zábavnosti, na druhou stranu je její současné řemeslné zpracování kvalitnější. Originalita současné reklamy je podle respondentů na nízké úrovni, jako zapamatovatelnou ji uvedlo pouze 15 % respondentů. 

Zdroj: Ogilvy

Zdroj: Ogilvy

Třetina dotázaných si myslí, že pravidel a omezení je v reklamním průmyslu příliš a každé nové pravidlo je hřebíčkem do pomyslné rakve kreativity. Nicméně o něco málo silnější je názor, že současné regulativy stále ještě umožňují udělat atraktivní a efektivní reklamu – to si myslí 38 % respondentů. Čtvrtina dotázaných považuje tyto restrikce za nezbytnost v rámci kultivace reklamního prostředí. Pouze 4 % dotázaných by regulaci reklamy ještě více zpřísnila. Pokud by měli marketéři možnost uvolnit si ruce pro kreativní rozlet, zrušili by především hyperkorektnost. Více než polovina z nich by změnila také nastavení interních postupů v rámci firmy a omezila příliš demokratický rozhodovací proces.

V současnosti by si v reklamě respondenti už nedovolili vysmívat se jinakosti různého druhu (92 %), například v sexuální orientaci či věku, zlehčovat témata jako válka, totalita nebo diktatura (79 %). Mezi největší obavy patří žaloby nebo vláčení po sociální sítích (42 %), konfliktu s korporátními pravidly (38 %) či pokuty od regulátora (19 %). 

Zdroj: Ogilvy

Zdroj: Ogilvy

Top 5 nejodvážnějších reklam 30 let

Podle respondentů se mezi nejodvážnější reklamy uplynulých 30 let řadí reklama z dílny Milana Šteindlera na barvu Antirezin „Tchýně“, která čelila kritice pro znevažování společenského postavení lidí staršího věku, nebo reklama mobilního operátora T-Mobile s polským šmelinářem, jež vyvolala vlnu nevole u našich sousedů. Do pomyslných TOP 5 se dostala také reklama Centrum.cz z čínské restaurace „Bóbika“, reklamu s blonďatou dívkou na Fidorku „Když musíš, tak musíš“, kterou Rada pro reklamu označila za neetickou, nebo reklamy Air Bank s konceptem dvou bankéřů „Dva světy“. 

Antirezin – Tchýně

Centrum.cz – Bóbika

Fidorka – Když musíš, tak musíš

T-Mobile – Šmelinář

Air Bank – Dva světy

-stk-