AMVR zpřístupňuje data o kampaních v outdooru

pondělí, 9. března 2020, 13:40 Outdoor MediaGuru

Asociace měření venkovní reklamy spouští pilotní projekt, ve kterém zpřístupňuje data o outdoorových kampaních.

Zdroj: AMVR

Zdroj: AMVR

Asociace měření venkovní reklamy (AMVR) zpřístupnila od pondělí 9. března data o outdoorových kampaních v softwarové aplikaci Inventory Delivery System (IDS). Data vycházejí z měření Impact. Lze z nich například zjistit, jakou frekvenci, zásah či kolik GRP určitá kampaň dosáhla (nebo může dosáhnout). Jde o čísla z kampaní pouze na nosičích členů AMVR.

„Analyzovali jsme všechny kampaně, které proběhly na nosičích našich členů. Učili se, nastavovali benchmarky. Jednotná měna pro OOH na trhu dlouho chyběla a pevně věřím, že projektem měření Impact posouváme venkovní reklamu k ostatním mediatypům, jako je například televize, tisk nebo rádio,“ shrnul vývoj posledních let George Kisugite, zastupující společnost BigBoard Praha, člena a zároveň předsedu výboru AMVR.

Pilotním projektem „IDS pro mediální agentury a klienty“ umožňuje AMVR klientům a spolupracujícím mediálním agenturám svých členů analyzovat proběhlé kampaně z hlediska nejdůležitějších mediálních ukazatelů (GRP, frekvence, reach) a získat data pro fázi plánování. „Jsme připraveni navštívit mediální agentury, které projeví zájem o náš projekt, a ukázat v praxi, jak IDS funguje,“ řekl Zdeněk Koranda z euroAWK, zástupce místopředsedy výboru AMVR.

Výsledky kampaní v lednu 2020

Z reportu letošních lednových kampaní vyplynulo, že se uskutečnilo 717 reklamních kampaní na outdoorových nosičích členů AMVR v ceníkové hodnotě 140 mil. Kč. Podíl AMVR na celkových reklamních investicích v ceníkových cenách se udržel nad hranicí 75 %. Kampaně společností Kaufland a JVS Group se staly dvěma nejúspěšnějšími prvního měsíce nového roku. Ve sledovaných kategoriích (nejvyšší GRP, reach, frekvence a nejvíce nosičů) obsadily dvakrát první místo. Podrobné informace najdete na webových strákách AMVR.

Kampaně členů AMVR v lednu 2020, zdroj: AMVR

Kampaně členů AMVR v lednu 2020, zdroj: AMVR

Měření Impact a AMVR

Měření Impact vzniklo v roce 2014, stejně jako samotná asociace. Obsahuje databázi nosičů s lokalizací, mapu intenzity dopravy kvantifikující měření sledovanosti a studii mobility, přinášející data o mobilním chování reprezentativního vzorku mobilní populace 18+. Projekt pracuje se dvěma základními softwary – IMS (Inventory Mapping System) a IDS (Inventory Delivery Systém). Ten první pracuje na principu databáze nosičů, vyhodnocuje jejich kvalitu a výkon. Druhý systém umí vyhodnotit kampaň a spočítat mediální ukazatele. Na projektu se dále podílejí společnosti MGE DATA (geomarketing) a
Nielsen Admosphere. V databázi projektu je aktuálně 16.083 nosičů venkovní reklamy.

AMVR (Asociace měření venkovní reklamy) vznikla v roce 2014 za účelem nastavení jednotné měny pro obchodování, plánování a ocenění reklamních investic do OOH prostřednictvím syndikovaného výzkumu. Členy jsou společnosti a značky BigBoard Praha, Czech Outdoor, euroAWK, outdoor akzent, Railreklam a Super poster.

-mav-