Klíčová slova: Stav českého vyhledávání v číslech

úterý, 3. března 2020, 09:11 Internet & Mobil MediaGuru

S využitím nástroje Marketing Miner byla uskutečněna analýza vyhledávání klíčových slov v České republice.

Na základě dat onlinového nástroje Marketing Miner vznikla analýza o tom, jak se v České republice vyhledává, tj. jaký je odhadovaný celkový počet hledání měsíčně na Seznamu a Googlu, kolikrát průměrně hledá měsíčně průměrný Čech, jaké jsou nejhledanější dotazy ve vyhledávačích v Česku nebo kolikaslovné dotazy se hledají.

Autorem textu je Filip Podstavec, zakladatel projektu Marketing Miner.

Co jsou klíčová slova

Klíčovými slovy se nejčastěji označují dotazy uživatelů do vyhledávačů. Tedy dotazy, které vyhledávače pro uživatele zpracovávají a poskytují jim na ně odpovědi. Nejčastěji se toto označení používá v oblasti online marketingu.

Proč vlastně řešit klíčová slova a jejich hledanost

Analýza klíčových slov a obecně práce s daty o hledanosti klíčových slov je jedním ze základních kamenů úspěšného online marketingu. Data o hledanosti mohou napovědět hodně o chování uživatelů, jejich prioritách i záměrech při nakupování. 

Primárně jsou tyto podklady důležité pro SEO a PPC specialisty, kteří s klíčovými slovy pracují dnes a denně. Mohou pomoci při následujících procesech:

 • Návrh architektury webu (hledanost/priorita kategorií, hledané filtrace)
 • Naskladnění či přidání produktů do e-shopu (nově hledaný produkt)
 • Tvorba a optimalizace kampaní v PPC
 • Návrh na tvorbu nového obsahu (nově hledaná téma, řešení problémů uživatelů)

A mnohé další.

Objem vyhledávání Google

Celkový objem fulltextového vyhledávání ve vyhledávači Google za průměrný měsíc v roce 2019 podle našich odhadů činí 803 846 770. Tento odhad jsme počítali na základě všech klíčových slov s hledaností vyšší než 2 měsíčně. Češi tedy reálně vygenerují kolem 800 mil. – 1 miliardy dotazů každý měsíc na vyhledávači Google.

To znamená, že kdyby každý člověk v Česku (včetně dětí, seniorů) měl přístup k zařízení s internetem, pak by vygeneroval přibližně 80 dotazů měsíčně na Google. Pokud budeme počítat pouze skupinu obyvatel, která používá internet aktivně (což je podle dat ČSÚ přibližně 6,2 mil. obyvatel), pak vygeneruje zhruba 129 dotazů měsíčně. Přičemž mladší skupina bude pravděpodobně měsíčně generovat větší objem než starší skupina obyvatel.

Objem vyhledávání Seznam.cz

Seznam.cz již před nějakou dobou ztratil majoritu na českém trhu, nicméně svoji cílovou skupinu si stále najde. Podle zahraničních odhadů se poměr vyhledávačů v ČR mezi Google a Seznam dělí cca 70:30 (70 % Google).

Požádali jsme proto Seznam o vyjádření o jejich objemu vyhledávání a místo vlastního odhadu tak dostali číslo přímo od našeho zdroje z fulltextového týmu Seznamu:

Průměrný počet dotazů, položených denně na naše fulltextové hledání, se po odfiltrování dotazů pokládaných roboty (nebo lidmi s adblockem případně lidmi co pravidelně čistí cookies) pohybuje mezi 7 miliony až 10 miliony dotazů (denní průměr např. za leden). Reálně to může být více lidských dotazů, jelikož čísla co máme, podléhají přísné filtraci, ale těžko říct, o kolik to může být (jednotky max. desítky procent).

To znamená, že celkový objem vyhledávání na Seznamu měsíčně, je přibližně 210–300 mil. dotazů. Tedy podíl Seznamu v ČR je přibližně 20,7–27,27 % (pokud budeme brát průměr, tak 24,17%).

Nejhledanější klíčová slova v Česku

Mezi nejhledanějšími dotazy na Googlu jasně figurují nejvíce používané služby:

 • Seznam.cz
 • Youtube.com
 • Facebook.com
 • Idos.cz

Dále služby přímo od Googlu:

 • Překladač
 • Počasí
 • Mapy (hned na 11. pozici)

A velkou část tvoří také erotika a erotické weby. 

Klíčové slovo

Měsíční hledanost

seznam

7 820 000

youtube

5 230 000

facebook

4 870 000

překladač

3 580 000

google

2 130 000

idos

1 390 000

freevideo

1 250 000

idnes

1 190 000

porno

992 000

pornhub

934 000

počasí

757 000

Hledanosti klíčových slov podle délky a počtu slov

Zajímavější pohled na hledaná klíčová slova nabízí analýza jejich délky a počtu slov. Češi nejčastěji hledají dotazy o třech slovech, ale nejhledanějšími jsou dvouslovné výrazy. Z pohledu počtu písmen je nejčastější délka dotazu mezi 15 až 17 písmeny.

Detailní data je možné prohlédnout na grafech níže:

Z nich je vidět, že přibližně 90 % hledaných dotazů má do 30 znaků a 5 slov. Uživatelé z větší části hledají skrze krátké dotazy (většina dotazů má do 3 slov), ale velmi často chtějí poměrně komplexní odpovědi. To vysvětluje i orientaci vyhledávačů, které se v poslední době snaží více zaměřovat na komplexnější obsah/odpověď na uživatelský dotaz. Tedy často delší obsah nebo agregace dat z jiných webů (např. srovnávače,...).

Jak je na tom long-tail

Dle pradávných pouček SEO specialistů se říkalo, že opravdu hodně hledaná je pouze velmi malá část dotazů. Většinu hledanosti ale tvoří specifičtější dotazy s nižší hledaností, tzv. long-tail. Je tomu opravdu tak? Ve zkratce: Ano a data to naprosto potvrzují. 

Prvních tisíc nejhledanějších dotazů tvoří pouze 13 % celkového objemu vyhledávání a prvních 10 tisíc nejhledanějších pouze 20 % z celkového objemu. Potvrzuje se tedy, že  long-tailové dotazy opravdu tvoří větší část vyhledávání.

Co je ale vidět z grafu výše, je fakt, že ne vždy jsou long-tailové dotazy složené z velkého množství slov (nebo mnoha písmen).

Jak získat hledanost klíčových slov

V Česku dominují vyhledávače Google a Seznam, přičemž Google drží majoritu. Pro získání hledaností z obou těchto vyhledávačů lze použít jejich interní nástroje:

Pro získání dat z obou vyhledávačů najednou lze využít v Marketing Mineru miner hledanost klíčových slov. K analýze návrhů různých hledaných dotazů lze zase použít Keyword profiler.

Výhodou Marketing Mineru je kromě získání hledanosti a návrhů z obou vyhledávačů najednou pro větší objemy i fakt, že získává přesné hledanosti. Co to znamená? 

V případě, kdy nemáte v Google Ads proinvestováno dostatek peněz, tak vám nevrátí hledanost klíčových slov, ale pouze rozsahy (jako 100–1 000 apod.). A i když máte proinvestováno dostatek, tak data, která vám Google ads ukáže, se netýkají konkrétního klíčového slova, ale jeho clusteru. Co to znamená?

Například, že pokud vám ke slovu pračka vrátí hledanost 10 tisíc, pak do této hledanosti spadají i všechny podobné verze stejné dotazu, jako pracka, pračky... Nedostanete se tak k reálné hledanosti.

Marketing Miner ale používá click-stream data k analýze toho, jaká reálná hledanost je za jednotlivými dotazy, a dokáže tak dodat přesnou hledanost.

Dotaz

Hledanost Google Ads

Hledanost Marketing Miner

pračka

18 100

9 100

pracka

18 100

2 600

pračky

18 100

3 800

pracky

18 100

1 600

Více informací o této problematice si můžete přečíst v článku.

Jak najít ta správná klíčová slova pro svůj web

Nejlepší klíčová slova jsou taková, která jsou vysoce relevantní, mají velkou hledanost a zároveň nízkou konkurenčnost v organických výsledcích vyhledávání. U těchto dotazů je jednoduché dostat se na přední příčky vyhledávání a získat tak relevantní návštěvnost.

K získání dat o hledanosti lze použít miner hledanost klíčových slov a na získání konkurence zase miner konkurenčnost dotazu.

Následně lze na výpočet potenciálu klíčového slova použít následující vzorec:

 • Hledanost / Konkurenčnost = Potenciál slova

Čím vyšší potenciál slova, tím větší prioritu by v rámci vaší obsahové strategie mělo mít.

Kde používat klíčová slova z pohledu SEO

Z pohledu SEO je nejlepší psát obsah přirozeně a zaměřit se na přínosnost obsahu pro uživatele. Vyhledávače již v dnešní době používají NLP (natural language processing), tedy technologie, které jim umožňují porozumět textu. 

Nemá proto smysl jakkoli opakovat klíčová slova v obsahu textu (už vůbec ne v přesné shodě), ale lepší je se zaměřit na tvorbu komplexní odpovědi pro uživatele.

Metodika výzkumu a zdroje dat

Výzkum je založen na datech nástroje Marketing Miner, který aktuálně obsahuje databázi více než 30 milionů hledaných klíčových slov pro český trh. Analýza probíhala nad dotazy, u kterých je určena měsíční hledanost vyšší než 5. Pro určení hledaností dotazů se používala click-stream data, nasbíraná za rok 2019.

Součástí podkladů výzkumu je i vyjádření společnosti Seznam.cz. Vyjádření společnosti Google jsme bohužel do publikace neobdrželi.

Infografika je k dispozici níže.