CME: Výnosy TV Nova v prvním čtvrtletí stabilní, dopady pocítí 2Q

středa, 22. dubna 2020, 09:00 TV, Koronavirus MediaGuru

Majitel televizní skupiny Nova, společnost CME, zveřejnila výsledky za první čtvrtletí 2020. Oznámila také, že dokončení transakce s PPF očekává ve třetím čtvrtletí 2020.

Zdroj: MediaGuru.cz

Zdroj: MediaGuru.cz

Výnosy společnosti CME na českém trhu, kde provozuje vysílání stanic skupiny Nova, dosáhly v prvním čtvrtletí 2020 výše 49,22 mil. USD (cca 1,25 mld. Kč). Bylo to o dvě procenta méně než v prvním čtvrtletí 2019. Pokud se ale zohlední kurz USD a aplikuje se jeho aktuální výše na loňské výsledky, představuje výsledek zvýšení o 1,3 %. Provozní zisk před odpisy a amortizací (OIBDA) se na českém trhu zvýšil meziročně o 7 % a o 11,5 % při aplikaci aktuálního kurzu. OIBDA dosáhla výše 15,95 mil. USD (cca 404 mil. Kč). Vyplývá to z výsledků CME za první čtvrtletí 2020, které ve středu ráno zveřejnila.

Celá skupina CME zaznamenala v prvním letošním čtvrtletí výnosy srovnatelné s loňským prvním čtvrtletím. Nejvyšší pokles zaznamenala v Bulharsku. Česká Nova má nadále v portfoliu stanic CME nejvyšší úroveň výnosů. Příjmy z televizní reklamy napříč celou skupinou klesly o čtyři procenta.

Výnosy a OIBDA společnosti CME v jednotlivých zemích (tis. USD) v prvním čtvrtletí 2020, zdroj: CME

Výnosy a OIBDA společnosti CME v jednotlivých zemích (tis. USD) v prvním čtvrtletí 2020, zdroj: CME

„Začátek roku přinesl našim firmám rychlý start, ačkoliv ekonomická nejistota spojená s dopady pandemie Covid19 vyústila v březnu v redukci celkových investic reklamních zadavatelů, pokračovala v dubnu a očekáváme, že negativně ovlivní také náš finanční výsledek ve druhém čtvrtletí. Rychle jsme upravili náklady, abychom zmírnili tento reklamní pokles a v případě potřeby uděláme další opatření. Po jednom z našich cashově nejsilnějších čtvrtletí a se silnou rozvahou, která v posledních několika letech těžila z výrazného snižování zadluženosti, máme dobrou pozici reagovat na nejistotu vyvolanou pandemií," uvedli ve společném prohlášení generální ředitelé CME Michael Del Nin a Christoph Mainusch.

CME dále uvedla, že pokračuje proces schvalování transakce, která povede ke změně majitele společnosti a k jejímu převzetí firmou CME. Regulační povolení už firma získala ve Slovinsku a v Rumunsku. „PPF v současné době plánuje podat požadované oznámení Evropské komisi ve druhém čtvrtletí a očekáváme, že navrhovaná fúze bude dokončena ve třetím čtvrtletí roku 2020," oznámila společnost CME.

-mav-