Zájem je o tvorbu webů, méně vyhledávaná jsou školení

neděle, 17. května 2020, 07:45 Aktuality, Internet & Mobil MediaGuru

Podle vyhledávání služeb online marketingu byl v březnu největší zájem o tvorbu webů, marketingové služby obecně a SEO.

Zdroj: myTimi

Zdroj: myTimi

Opatření spojená s pandemií nového typu koronaviru do vyhledávání služeb online marketingu výrazněji nezasáhla. V měsíci březnu byly služby v oblasti online marketingu vyhledávány standardně, nenastal výrazný propad ani nárůst. Největší zájem byl o tvorbu webů, marketingové služby obecně a SEO (search engine optimalization - optimalizace pro vyhledávače). Vyplývá to z průzkumu společnosti WebMedea Services, který vychází z analýzy četnosti klíčových slov pro jednotlivé segmenty online marketingu, zadávaných do internetových vyhledávačů. 

„Obecně zaznamenáváme zvýšenou poptávku po marketingu. V porovnání s předchozími měsíci sice lidé od zavedení vládních opatření neřešili tolik výkonnostní kampaně, ale nyní se k nim opět vrací. Hodně poptávané je zpracovávání strategií a tvorba webových stránek. Usuzuji, že se tak děje proto, že lidé měli čas se trochu zastavit a rozmyslet strategie, zároveň si uvědomují možnou recesi a to, že marketingem se budou muset zabývat mnohem více než předtím,“ uvedl Jan Skovajsa, spolumajitel a CEO firmy myTimi, nabízející marketingové služby formou crowdsourcingu.

Zdroj: WebMedea Services

Zdroj: WebMedea Services

Ukazuje se, že pokles zaznamenalo vyhledávání tvorby videí, která byla narušena karanténními opatřeními. Marketingové služby v obecném slova smyslu byly v březnu 2020 vyhledávány oproti ročnímu průměru spíše více. „Předpokládáme, že zájem o marketingové služby bude nyní více stoupat. Zároveň však bude mnoho firem více šetřit, a to i v této oblasti, takže budou firmy místo vlastních marketingových aktivit mnoho služeb outsourcovat,“ dodává Jan Skovajsa z myTimi.

Pokles je patrný v hledání marketingových školení napříč všemi oblastmi včetně PPC a sociálních sítí. Zde se poptávka nevzpamatovala ze sezónního prosincového propadu. I přes nárůst počtu webinářů a online kurzů v oblasti školení a kurzů drží prim renomované marketingové agentury, které kurzy pořádají offline. Pokles může být způsoben také nižší prioritou firem zajišťovat svým zaměstnancům školení v období nouzového stavu, kdy se mnoho z nich soustředí primárně na udržení chodu.

-mav-