RRTV: Hitrádia můžou snížit podíl mluveného slova

pondělí, 22. června 2020, 12:40 Aktuality, Rádio MediaGuru

Media Bohemia může mírně upravit program ve vysílání své rodiny Hitrádií, souhlasí Rada pro rozhlasové a televizní vysílání.

Zdroj: Shutterstock

Zdroj: Shutterstock

Media Bohemia může mírně upravit program ve vysílání své rodiny Hitrádií. S navrhovanými úpravami, které se týkají nižšího podílu mluveného slova, souhlasí Rada pro rozhlasové a televizní vysílání.

Media Bohemia uvedla, že důvodem změn jsou primárně změny a posuny v preferencích posluchačů. Navrhované změny jsou podle provozovatele dílčí a nemají narušit základní programovou specifikaci dotčených rádií. Mluvené slovo se má podle žádosti snížit v čase vysílání od 5:00 do 22:00 na 6-10 % a v časovém pásmu od 22:00 do 5:00 do 5 %. V současných licenčních podmínkách je podíl mluveného slova nastaven na podíl v rozmezí cca 7-13 %, liší se podle jednotlivých stanic. 

„Hlavním důvodem pro tuto změnu je naše snaha preferovat kvalitu mluveného sdělení. V důsledku obecného postupného vývoje komunikace posluchači stále více očekávají v mluveném projevu stručnost, připravenost, výstižnost a takový styl vyjadřování, ve kterém se mohou snadno zorientovat," zdůvodnila v žádosti společnost Media Bohemia.

Úpravy se týkají rádií: Hitrádio Dragon. Hitrádio Faktor, Hitrádio FM Plus, Hitrádio FM, Hitrádio City, Hitrádio Orion, Hitrádio Černá Hora a Hitrádio Vysočina.

-mav-