Televize pocítily v květnu citelnější pokles reklamních GRP

čtvrtek, 11. června 2020, 07:25 TV, Reklama MediaGuru

Přibližně o pětinu se v letošním květnu snížil ve srovnání se stejným měsícem loni objem reklamních televizních GRP.

Zdroj: Shutterstock

Zdroj: Shutterstock

Pokles reklamních GRP na tuzemském televizním trhu představoval v letošním květnu v meziročním srovnání téměř 21 %. Jde o TV spoty i sponzoring. Ukazují to data monitoringu Nielsen Admosphere.

Poklesy pocítily především Česká televize, pro kterou je květen z reklamního pohledu důležitý měsíc především díky hokejovému MS. To se ale letos nekonalo a neuskutečnily se tak ani reklamní kampaně na něj navázané. Zhruba o třetinu byl také nižší počet GRP u zastupitelství tematických stanic Atmedia

Rozdílný vývoj naznačuje monitoring u dvou nejsilnějších reklamních televizních skupin: TV Nova a společnosti Media Club. V případě TV Nova se objem GRP v letošním květnu meziročně snížil o více než čtvrtinu. V případě Media Clubu je snížení v případě TV spotů a sponzoringu pouze na úrovni necelých 5 % . 

Počet GRP na TV trhu celkem

Zdroj: Nielsen Admosphere

Květnový výsledek se už odrazil i na celkovém meziročním snížení GRP za období leden až květen 2020. Ve srovnání se stejným obdobím loni je nižší o necelá čtyři procenta.

ČT odhaduje letošní pokles z reklamy a sponzoringu na 120 mil. Kč

neděle 3. května 2020

-mav-