PNS investovala desítky milionů korun do automatizace

pondělí, 20. července 2020, 07:25 Aktuality, Tisk MediaGuru

Nová automatizovaná třídící linka je určená pro třídění remitendy a adresných zásilek.

Zdroj: PNS

Zdroj: PNS

První novinová společnost (PNS), která je největším distributorem tisku do prodejní sítě v ČR a současně se věnuje doručování adresných a neadresných zásilek, zprovozní ve svém logistickém centru v Praze automatizovanou třídicí linku. Bude určena pro třídění remitendy (neprodaných výtisků tisku, které se vrací zpět vydavatelům) a adresných zásilek (dopisů). Zkušební provoz linky bude zahájen v srpnu letošního roku. PNS investicí v řádu desítek milionů zautomatizuje významnou část logistických procesů.

„Je to velký technologický skok, který nás dostane mezi evropské lídry v oblasti distribuce tiskovin a adresných zásilek. Zlepšíme kontrolní mechanismy v celém procesu třídění adresných zásilek. Digitální třídění bez potřeby lidského zásahu ještě sníží už dnes minimální chybovost při zatřídění zásilek do doručovacích okrsků a zlepší sledování pohybu zásilek,“uvedl Vít Rozsypal, předseda představenstva PNS. V oblasti remitendy se očekává odstranění chyb a zásadní snížení reklamací ze strany prodejců tisku týkajících se zaúčtování vracených titulů.

Linka Simex Flexi bude postavená na třídicích technologiích německého koncernu Böwe Systec a softwarovém řešení postaveném na modulech WMS od společnosti aeqoom technologies, která zároveň zajišťuje integraci celého systému.

PNS uvádí, že bude jako jediná společnost ve střední Evropě strojově třídit všechny běžné formáty, včetně formátů C6/5, C5, C4. Zařízení umožní vytřídit až 60 tisíc adresných zásilek nebo 24 tisíc tiskových titulů za hodinu.

Do budoucna PNS počítá s dalším rozšířením třídicích kapacit. V pražském logistickém centru PNS zvažuje také zahájení automatizovaného třídění distribuovaných časopisů.

-mav-