Novotný: Zájemců o Mladou frontu může být víc než deset

pondělí, 24. srpna 2020, 07:20 Tisk Martina Vojtěchovská

O novém vlastníkovi Mladé fronty se rozhodne v aukčním prodeji. Vyhraje ten, kdo předloží nejvyšší nabídku a nabytí majetku následně potvrdí soud, popisuje generální ředitel Karel Novotný.

Karel Novotný, zdroj: Mladá fronta

Karel Novotný, zdroj: Mladá fronta

Ještě na začátku letošního července nebyly vyhlídky vydavatelství Mladá fronta (MF) příliš nadějné a zdálo se, že vydavatelství směřuje ke konci své existence. „Ukončení činnosti se v té době jevilo jako velmi reálné,“ popisuje nedávnou situaci generální ředitel MF Karel Novotný. Své role se ujal teprve v červnu poté, co ze společnosti odešel bývalý ředitel Jan Mašek. Krizové řízení po červnu ale zafungovalo a situaci se podařilo zvrátit tak, že Mladá fronta má nyní soudní souhlas k tomu, aby mohla zahájit proces prodeje.

Prodej se uskuteční aukční formou, což je na českém tiskovém trhu novinka. Zúčastnit se může každý zájemce, který složí kauci ve výši 15 mil. Kč. Vyvolávací cena byla stanovena na základě znaleckého posudku na 36 mil. Kč. Minimální hodnota každé navyšované částky je 100 tis. Kč. Prodej by měl být uzavřen do 10. září 2020, samotná aukce má probíhat 2. září od 10.00 do 15.00. O Mladou frontu se dříve zajímaly např. společnosti Crane Consulting, Jaromír Soukup Consulting nebo GES Media Asset.

Novým vlastníkem Mladé fronty se stane ten zájemce, který nabídne nejvyšší cenu a soud ho následně potvrdí. Soud má totiž právo veta nad výběrem nového vlastníka. „Předpokládám, že se Mladá fronta prodá již v prvním kole. Očekávám, že výsledná cena prodeje bude vyšší než vyvolávacích 36 mil. Kč,“ říká Karel Novotný.     

Několik měsíců trvající konkurz a několik sporných momentů oddalovalo řešení situace ve vydavatelství Mladá fronta. Zdálo se, že je už téměř beznadějná. Co přispělo k tomu, že se ledy pohnuly a bylo možné dohodnout se na tom, že Mladá fronta se může prodávat?

Bylo třeba dosáhnout shody všech primárních hráčů: insolvenční správkyně, insolvenčního soudu a věřitelského výboru. Všechny strany se musely shodnout na finální metodě prodeje a uvědomit si, že pokud k prodeji nedojde teď, nebo v několika nejbližších týdnech, tak pozdější zpeněžení majetku Mladé fronty bude jen těžko možné.  Metoda elektronické aukce je transparentní a otevírá prostor všem zájemcům a všem nabízí stejné podmínky. Všichni zájemci mají před samotnou aukcí možnost komplexního seznámení se s hospodářskou, produktovou a personální situací ve společnosti.

Jinými slovy hrozilo to, že pokud by se zmíněné strany na prodeji nedohodly, tak by Mladá fronta nemohla pokračovat ve své činnosti.

Ano, to by se stalo, protože už bychom nemohli udržet firmu v chodu. Navíc, pokud by se situace ohledně prodeje protahovala, tak by Mladá fronta přišla o veškerý klíčový čas, v kterém se realizuje většina obchodu. Přišla by o vánoční sezónu na knižním trhu, o inzertně nejsilnější čtvrtý kvartál a také o část budoucích výnosů v roce 2021, protože v posledním kvartále roku se velké kampaně plánují na celý následující rok.

Vnímáte teď tu situaci tak, že jste dosáhli dílčího vítězství ve snaze vydavatelství zachránit?

Bezesporu. A to bez ohledu na předpokládanou a dosažitelnou prodejní cenu. Velký dík patří lidem, kteří v Mladé frontě zůstali a vydrželi dlouhý několikaměsíční nejistý vývoj. Hodnota firmy je v drtivé většině v know-how zaměstnanců a spolupracovníků, kteří pro společnost pracují. Skutečně to nebylo lehké, například jsme se během hodiny museli vystěhovat ze svého bývalého sídla v Modřanech. Pohledem zpět je opravdu velký úspěch, že jsme udrželi vydávání všech periodik a že jsme dodrželi všechny smluvní závazky. Udrželi jsme i knižní produkci, i když jsme museli i kvůli Covidu přistoupit k razantním opatřením. Konkrétně v knižní divizi jsme ale schopní v blízké budoucnosti se s novým investorem vrátit mezi největší nakladatelské firmy. V případě tištěných titulů nás souběh konkurzu a dopadů pandemie postihl výrazněji na příjmové straně, především kvůli výpadkům inzerentů. I tady je to ale proces s možností návratu, přestože bude mít delší náběhovou křivku, než je tomu u knih.

Přesto ale ne všichni lidé v Mladé frontě zůstali, i z řad nejvyššího managementu odešlo několik zaměstnanců. Jak tedy vypadá situace po personální stránce?

Počet zaměstnanců se snížil o 37 %, ale je potřeba započítat i snížení, které by přinesla optimalizace po Covidu. Aktuálně máme 198 zaměstnanců a spolupracovníků a jsme s počtem lidí na hraně při zachování všech produktů společnosti. Nový investor bude muset investovat i do lidí a do přijetí nebo obnovení pracovního týmu, pokud tedy nepůjde o vlastníka, který Mladou frontu začlení do svých struktur a část lidského kapitálu pokryje ze svých zdrojů. Do dnešního dne máme všechny základní části firmy provozuschopné a je možné plynule na tuto činnost navázat.

Do dnešního dne máme všechny základní části firmy provozuschopné a je možné plynule na tuto činnost navázat.

Karel Novotný

Kolik zájemců by se mohlo do prodeje zapojit?

Když se v červenci zveřejňovala možnost předkládat indikativní nabídky, tak se jich přihlásilo devět. To bylo ale ještě bez možností získat datový přehled o firmě. Reálnou odpověď dostaneme až teď, kdy jsou veškerá data zájemcům k dispozici. Nemyslím si, že to bude menší počet než devět. Spíš bych očekával, že počet zájemců bude větší. Soudím podle toho, že někteří zájemci by se do indikativních nabídek také přihlásili, ale nechtěli tak učinit bez toho, aniž by měli veškeré ekonomické informace. Odhaduji rovněž, že většímu počtu nabídek pomůže nízko posazená vyvolávací cena. Rovněž je potřeba přihlédnout k tomu, že v době, kdy byla vyhlášena možnost podání indikativních nabídek, panovala na trhu skepse, jestli k prodeji vůbec dojde a zda udržíme kontinuitu vydávání titulů. Teď vím, že do termínu prodeje bude firma v provozuschopném stavu. Předmětem kupní smlouvy jsou i zaměstnanci, nejen domény a ochranné známky.

Dokázal byste odhadnout, které subjekty se mohou do aukce přihlásit?

Jmenovitě bych o tom nechtěl spekulovat. Očekávám ale, že půjde o dva typy zájemců. První může zajímat Mladá fronta jako mediálně vlivná skupina jako celek, druhý typ může projevit větší zájem o jednu ze dvou hlavních činností společnosti. Primárně se může zajímat o tištěné tituly a weby, anebo o knihy. V takovém případě bych očekával, že si zájemce ke svému byznysu připojí část, o kterou se zajímá, a tu druhou výhledově přeprodá. Je to na rozhodnutí budoucího majitele.

Firma se prodává jako celek, v aukci tedy není možné koupit si jen tiskovou, nebo jen knižní část společnosti?

Tato možnost v aukci není, firma se prodává jako celek. Důležité je ale dodat, že budoucí vlastník si nekupuje závazky, které vznikly v době insolvenčního procesu. Společnost si kupuje pouze se závazkem zaměstnanců, spolupracovníků a licenčních smluv.

Dluhy firmy se tedy na nového vlastníka nepřenášejí?

Ne, dluhy zůstávají součástí vypořádání insolvenčního řízení. K jejich uspokojení bude sloužit cena, kterou kupující zaplatí, ale dluhy nepřebírá. Přenášejí se na něj narovnání některých před úpadkových smluvních vztahů, o které bude mít zájem a samozřejmě investice do restartu některých projektů, které bylo nutné v době konkurzu utlumit. Nový majitel získává čistou firmu s nulovým rizikem budoucích sporů vyplývajících z minulosti firmy. To je za mě velmi podstatné a pozitivní.

Je podmínkou prodeje a jeho následné potvrzení soudem zachování firmy jako celku? Tedy to, aby nedošlo ke zrušení značky Mladá fronta?

Přeju si, aby budoucí vlastník provozoval firmu jako kompletní celek. Je to ale jeho rozhodnutí. V hospodářské zprávě za poslední tři roky ukazujeme, že naše tržby se v posledních letech zvyšovaly a v roce 2019 dosáhly téměř 300 mil. Kč. Zároveň jsme v posledních 3 letech významně snižovali náklady.

Vývoj tržeb a EBITDA Mladé fronty, 2017-2019, 2020: odhadovaný vývoj před insolvencí a Covid, zdroj: Mladá fronta

Vývoj tržeb a EBITDA Mladé fronty, 2017-2019, 2020: odhadovaný vývoj před insolvencí a Covid, zdroj: Mladá fronta

Jak se dopad pandemie a okolností kolem konkurzu projeví na letošních výsledcích Mladé fronty?

Společnost je aktuálně ve stavu, kdy se s řádným investorem může v roce 2021 vrátit k číslům, které deklarujeme v závěrkách. Stále máme portfolio, na kterém jsme dosavadní obrat tvořili, a to nezmizelo. Na propadu se promítají i úsporná opatření v knižní divizi, kdy se omezilo vydávání novinek. V režimu bez insolvence se můžeme vrátit k významným inzertním příjmům.

Portfolio Mladé fronty

Divize tištěné tituly

 • auto motor a sport
 • auto motor a sport Classic
 • Auto7
 • Motocykl
 • lastauto omnibus
 • Udělej si sám
 • Auto Průvodce
 • Active sport

Týdeník Euro

 • Euro
 • Profit
 • Esence
 • Hipster
 • BusinessInfo.cz
 • Český export a podnikání
 • Top České pivo, Top restaurace, Top advokátní kanceláře, Top osobnosti, Top podnikatelka, Top Amazing Places

Dětské tituly

 • Puntík
 • ČasopisPuntík.cz
 • Maminčin Puntík
 • Tečka
 • ČasopisTečka.cz

Divize online

 • Autobible.cz
 • Euro.cz
 • Zdraví.Euro.cz
 • Finance.cz
 • Rodičov.cz
 • Cnews.cz
 • Můjsoubor.cz
 • Stáhnu.cz
 • Edna.cz
 • Videačesky.cz
 • Raketka.cz
 • HryProDívky.cz
 • NaSvah.cz
 • CoChceš.cz

Divize Knihy

 • Knihy
 • Odborné knihy

Divize Medical tituly

 • Zdravotnictví a medicína
 • Postgraduální medicína
 • Postgraduální gastroenterologie & hepatologie
 • Tempus Medicorum
 • Ortopedie
 • Vakcinologie
 • Gynekolog – časopis ženských lékařů
 • Česká dermatovenerologie
 • Odborná literatura
 • Sestra roku
 • Česká gynekologie
 • Česká revmatologie
 • Česko-slovenská pediatrie
 • Transfuze a hematologie dnes
 • Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie
 • Otorinolaryngologie a foniatrie
 • Geriatrie a gerontologie
 • Rehabilitace a fyzikální lékařství
 • Revizní a posudkové lékařství
 • Praktický lékař
 • Acta Chirurgiae Plasticae
 • Pracovní lékařství
 • Medical Services.cz
 • Dítě a já