Seznam.cz loni vytvořil čistý zisk ve výši 1,18 mld. Kč

úterý, 11. srpna 2020, 10:20 Aktuality, Internet & Mobil MediaGuru

Čistý zisk internetové společnosti Seznam.cz stále zůstává nad úrovní jedné miliardy Kč.

Zdroj: Seznam.cz

Zdroj: Seznam.cz

Čistý zisk společnosti Seznam.cz dosáhl v roce 2019 výše 1,18 mld. Kč a ve srovnání s rokem 2018 se mírně snížil (v r. 2018: 1,3 mld. Kč). Jak už firma dříve informovala, v loňském roce dosáhla čistého obratu ve výši 4,7 mld. Kč (meziročně +4 %). Odpisy představovaly 300 mil. Kč. Firma v roce 2019 zaměstnávala průměrně 1482 zaměstnanců. Vyplývá to z informací zveřejněných ve výroční zprávě za rok 2019.

Největší měrou se na meziročním růstu tržeb podílel reklamní systém Sklik, který v obsahové síti vykázal růst 15 %.

Seznam.cz loni zvýšil tržby, vystoupaly na 4,7 mld. Kč

úterý 23. června 2020

Dopad pandemie Covid-19 na výsledky Seznamu v letošním roce byly v době uzávěrky výroční zprávy nejasné. Firma do té doby nezaznamenala významný pokles prodeje. Uvedla rovněž, že situace se stále mění a že nelze předvídat budoucí dopady této pandemie na činnost firmy. „Očekáváme přeliv tržeb mezi segmenty, resp. klienty, některé z nich budou stagnovat či klesat a naopak jiné zase posilovat," konstatuje vedení společnosti ve výroční zprávě.

-mav-