Rádio Z se přesune pod společnost CMI News

úterý, 29. září 2020, 10:30 Aktuality, Rádio MediaGuru

Rádio Z se má v rámci aktivit skupiny Czech Media Invest přesunout pod firmu CMI News.

Zdroj: Shutterstock

Zdroj: Shutterstock

Zpravodajské Rádio Z ze skupiny Czech Media Invest žádá Radu pro rozhlasové a televizní vysílání (RRTV) o souhlas s převodem podílu v provozující společnosti RadioZet. Stoprocentním vlastníkem RadioZet má být místo stávající společnosti Active Radio firma CMI News. Nejde ale o zásadní změnu. Společnost CMI News je zcela vlastněna společností Czech Media Invest.

Stávající vlastník, firma Active Radio, patří pod Czech Radio Center. Vlastníkem Czech Radio Center je pak Czech Media Invest. Rádio Z se tak v rámci majetkové sktruktury Czech Media Invest přesune pod jinou společnost, kterou CMI vlastní.

-mav-