Vydavatel Práva loni zůstal v zisku, tržby dosáhly 615 mil. Kč

pondělí, 7. září 2020, 12:00 Aktuality, Tisk MediaGuru

Vydavatelská společnost Borgis loni udržela výši tržeb, celkový výsledek hospodaření se ve srovnání s předešlým rokem snížil.

Zdroj: MediaGuru.cz

Zdroj: MediaGuru.cz

Společnost Borgis, vydavatel deníku Právo, udržela v roce 2019 tržby na úrovni 615 mil. Kč, což bylo o půl procenta méně než v předcházejícím roce. Hospodaření společnosti skončilo loni v zisku 3,63 mil. Kč, celkový výsledek se ve srovnání s rokem 2018 snížil. Z pohledu vývoje tržeb se stabilně vyvíjely tržby z prodeje inzerce, tržby z prodeje novin za rokem 2018 mírně zaostaly (o cca 2 %).  

Společnost v komentáři ve výroční zprávě uvedla, že v prvních měsících roku 2019 ovlivnil příznivě hospodářský výsledek prodej výrobní haly bývalé tiskárny Neotypia. To znamenalo úsporu nákladů na výrobu novin. V loňském roce se také podařilo stabilizovat počty předplatitelů poté, co změna v distribuci předplatného od ledna 2018 přinesla propady na trhu předplatného. Borgis se také s PNS dohodl na narovnání, které ukončilo „komplikovaný vztah obou společností způsobený selháním distributora v prvních měsících roku 2018". 

Základní výsledky hospodaření Borgis (tis. Kč)

  2019 2018 změna (%)
tržby z prodeje výrobků a služeb 614 978 618 300 -0,5
provozní výsledek hospodaření 6 252 17 075 -63.4
výsledek hospodaření za účetní období 3 634 12 388 -70,7

Struktura tržeb společnosti Borgis (tis. Kč)

  2 019 2 018 změna (%)
tržby z prodeje výrobků a služeb 266 618 271 566 -1,8
tržby z prodeje služeb 348 360 346 734 +0,5

Zdroj: výroční zpráva společnosti Borgis za rok 2019

-mav-