CNC loni udržela tržby nad úrovní 2 miliard korun

pondělí, 2. listopadu 2020, 11:20 Tisk MediaGuru

Loňské celkové tržby mediální společnosti Czech News Center zůstaly nad úrovní dvou miliard korun, vlivem nižšího objemu barterových obchodů se meziročně mírně snížily.

Zdroj: MediaGuru.cz

Zdroj: MediaGuru.cz

Mediální společnost Czech News Center (CNC) loni udržela tržby nad úrovní dvou miliard korun. Celkově dosáhly 2,039 mld. Kč, což bylo o 5,6 % méně než v předešlém roce 2018. Na celkových tržbách se téměř rovnoměrně podílejí tržby z prodeje novin a časopisů, které lehce přesáhly hranici jedné miliardy korun, a tržby z prodeje inzerce. Jejich souhrnná výše dosáhla loni 960 mil. Kč.

Společnost ve výroční zprávě uvedla, že pokles obratu byl z velké části způsoben snížením objemu barterových obchodů. Ty ale neměly mít vliv na celkový výsledek hospodaření. Tržby z prodeje novin a časopisů meziročně klesy o 158 mil. Kč, naopak tržby z prodeje inzerce se meziročně zvýšily o necelých 22 mil. Kč.

Provozní zisk před odečtením odpisů dosáhl 206 mil. Kč (meziročně -2 %).

Hospodářský výsledek zůstal loni ve ztrátě ve výš -137,5 mil. Kč.  Výsledek hospodaření je podle CNC významně ovlivněn účtováním odpisů z oceňovacího rozdílu z nabytého majetku ve výši 386 mil. Kč v důsledku dřívějších fúzí. Meziroční pokles hospodářského výsledku o 13,5 mil. Kč měl ovlivnit horší finanční výsledek zejména vlivem nižších vyplacených dividend z podílů ve společnostech Czech Print Center a První novinová společnost.

Základní výsledky hospodaření CNC (tis. Kč)

  2019 2018
tržby z prodeje výrobků a služeb 2 039 186 2 159 132
výsledek hospodaření za účetní období -137 450 -123 933
tržby z prodeje noviny a časopisů 1 024 284 1 182 124
tržby z prodeje inzerce 959 854 938 294

Zdroj: výroční zpráva CNC za rok 2019 

Czech News Center patří k největším mediálním společnostem v Česku. Je vydavatelem deníků Blesk, Aha!, Sport a E15, několika desítek časopisů (např. Reflex, ABC, Blesk pro ženy, Maminka, Moje psychologie, Svět motorů a další) a provozovatelem řady webových stránek.

-mav-