Ikea v kampani upozorňuje na problém domácího násilí

čtvrtek, 12. listopadu 2020, 12:30 Aktuality, Reklama MediaGuru

Nejnovější kampaní reaguje Ikea na rostoucí výskyt domácího násilí. Součástí budou i interaktivní instalace ve třech obchodních domech.

Zdroj: Ikea

Zdroj: Ikea

Ikea spouští novou kampaň, v níž se zaměřuje na problematiku domácího násilí. Toto téma bude po dobu následujících dvou let prioritou společnosti nejen v komunikaci. 

„Vizí Ikea je vytvářet lepší každodenní život pro mnoho lidí. Jsme přesvědčeni, že domov by měl být bezpečným místem pro každého, což bohužel ale neplatí vždy. Proto jsme se rozhodli aktivně pomáhat obětem domácího násilí. Z dostupných dat víme, že 47 % žen zažilo některou z forem psychického násilí, 21 % žen má přímou zkušenost s fyzickým či sexuálně motivovaným násilím,“ říká Roman Bojko, manažer pro oblast rovnosti, diverzity a inkluze, Ikea Česká republika, Maďarsko a Slovensko.

Kampaň vznikala v úzké spolupráci s Koalicí NeNa, která sdružuje specializovaná centra pro ženy zažívající násilí Rosa, proFem a Acorus. NeNa se zároveň pro toto téma stala odborným partnerem Ikea a bude jím po celou dobu trvání kampaně.

Kampaň startuje 12. listopadu, poběží v televizi, rádiu a na internetu. V televizním vysílání bude od 25. listopadu do 13. prosince nasazen hraný spot se ženou v roli oběti, jež zažívá permanentní strach. Doplní jej 20sekundové rádiové spoty s konkrétními ukázkami manipulativních konverzací násilníka a oběti.

Video se v různých obměnách a formátech objeví také na sociálních sítích, dále budou využity bumper formáty a 15sekundové spoty ve třech variantách. Každá z nich se zaměří na rozpoznání jiného projevu domácího násilí – omezování přístupu ke společným penězům, zvýšenou kontrolu či zastrašování. Do komunikace budou rovněž zapojeni vybraní influenceři, kteří dostanou 25. listopadu na Mezinárodní den proti násilí na ženách zásilku se symbolickým produktem Ikea a výzvou k podpoře kampaně.

Součástí kampaně bude také dočasná pop-up instalace v obchodních domech Ikea Černý Most, Brno a Ostrava. „Instalace bude mít podobu interaktivní edukační zdi s aktuálními daty poukazujícími na závažnost problému. Za zdí se budou ve smyčce přehrávat audio nahrávky s autentickými úryvky konverzací, které budou demonstrovat různé formy domácího násilí, včetně psychického a ekonomického. Kolemjdoucí zákazníci budou mít možnost zvednout telefon připevněný ke zdi a dát tak v roli svědků najevo, že takové chování netolerují,“ říká Marek Vomočil, kampaňový lídr a koordinátor komunikace, IKEA Česká republika, Maďarsko, Slovensko. Po zvednutí sluchátka se ozve automaticky nahraný vzkaz s poděkováním za rozhodnutí aktivně zasáhnout do dění a s informací, kam se v podobných případech obrátit pro pomoc. 

obchodních domech, až budou otevřeny, se zákazníci také setkají se vzkazy, které dokreslují stinnou stránku domácího násilí: „Opovaž se vylízt z baráku!“, „Beze mě jsi nula!“ nebo „Budeš dělat, co ti řeknu!“. Výroky budou umístěny pomocí folií na vybraná zrcadla přímo v pokojových instalacích v oddělení koupelen. Bude na nich uveden QR kód s přesměrováním na microsite www.IKEA.cz/zabezpecnydomov.

Ikea chce svou kampaní iniciovat veřejnou debatu a ve spolupráci s ostatními subjekty přispět ke zvýšení povědomí o domácím násilí a zároveň ke snížení míry jeho přijatelnosti ve společnosti. Na pomoc obětem domácího násilí věnujeme finanční příspěvek v hodnotě 3,8 mil. korun. vybraným neziskovým organizacím, které potřebným zajišťují materiální podporu, poradenství či azyl a starají se o vzdělávání pracovníků v první linii.

Pod kreativou je podepsána agentura Triad. Produkci zajistila společnost Bistro Films. Režie se ujal Marek Partyš. O PR a spolupráci s influencery se stará Ogilvy. Mediální plánování a nákup má na starosti Vizeum, digitální část Adexpres.

-stk-