Na co nezapomenout při právní ochraně značky

středa, 2. prosince 2020, 15:10 Marketing MediaGuru

Při budování značky se vyplatí nepodceňovat i právní aspekty její ochrany. Na co se zaměřit, popisuje advokátní kancelář AZ Legal.

Zdroj: Shutterstock

Zdroj: Shutterstock

Budování vlastní značky je dnes absolutním základem byznysu, chcete-li tedy, aby vás vaše podnikání živilo, a hlavně živit nepřestalo. Značka je totiž zpravidla prvním, co vaši zákazníci uvidí, a to ještě dřív, než s vámi začnou reálně obchodovat. Značka vás i vaše podnikání reprezentuje, odlišuje vás od konkurence – zkrátka díky ní jste vidět.

Chci si založit vlastní značku – na co nesmím zapomenout?

Při zakládání nové značky je třeba popřemýšlet nad několika věcmi a ujasnit si postupně pár bodů:

  • kdo jsou či budou mými cílovými zákazníky
  • kdo je moje konkurence
  • v čem spočívá jedinečnost mého produktu či služby
  • jak bude vypadat název značky
  • jak by měl znít slogan

Z uvedeného seznamu je tím nejdůležitějším a zároveň tím, co vyžaduje vaši největší pozornost, bezpochyby volba obchodního názvu. Toto rozhodnutí totiž není klíčové jen pro podobu vašeho marketingu, domény nebo loga, ale i pro budoucnost celého podnikatelského projektu.

Proč? Protože pokud se nad touto volbou na chvíli nepozastavíte a neprověříte v příslušných evidencích (Obchodní a Živnostenský rejstřík, Databáze ochranných známek, evidence registrovaných domén), zda vámi vymyšlený název není již někým používán, může se jednoho dne stát, že vám soud vaši značku, kterou jste celou dobu tak pracně budovali, přikáže změnit a vy budete muset začít zase od začátku. A to je noční můra každého podnikatele.

Již založenou značku je třeba chránit – registrací ochranné známky

Získat dnes své místo na trhu vyžaduje čas a práci, i když je vaše obchodní značka sebelepší. Proto není nic horšího, než když všechna vaše energie a dřina vložená do vašeho podnikání a budování značky přijde vniveč, protože někdo jiný dejme tomu třeba vydává vaši značku za svoji nebo na ní jiným způsobem parazituje. A právě toto je jeden z těch hlavních důvodů, proč se o svoji značku starat, proč ji chránit.

Relativně silnou právní ochranu značky u nás představuje registrovaná ochranná známka. Tato ochrana spočívá v tom, že pokud vám na vaši značku chráněnou ochrannou známkou někdo sáhne, uplatní se pravidlo „kdo dřív přijde, ten dřív mele“ – pokud tedy máte od úřadu papír, že jste si ji registrovali jako první, pak máte proti tomuto narušiteli v ruce veškeré (právní) trumfy.

Celý proces registrace u nás v ČR zabere cca 4–6 měsíců, základní poplatek za registraci činí 5 000 Kč. Po podání přihlášky a prozkoumání její formální a věcné správnosti Úřad průmyslového vlastnictví (dále jako „Úřad“) přihlášku zveřejní a dá prostor třetím osobám, aby se k ní vyjádřily formou připomínek, popř. námitek. Pokud se nikdo takový neobjeví, je známka zapsána do rejstříku a přihlašovatel se stává jejím vlastníkem. Tato ochrana pak trvá 10 let a lze ji opakovaně obnovit.

Ochrannou známku je přitom možno registrovat nejen pro ČR, ale také pro celou EU, nebo dokonce i na mezinárodní úrovni. Nedá se obecně říct, která z těchto tří variant je nejlepší – záleží totiž jen na vás a vašem obchodním záměru. Jednoduše řečeno, pokud cílíte pouze na české zákazníky a nehodláte se svou firmou expandovat mimo ČR, pak se asi jen těžko vyplatí utrácet peníze za poplatky registračního řízení pro ochrannou známku EU, tím spíš pro ochrannou známku mezinárodní úrovně.

Co když někdo zasáhne do mých práv k ochranné známce?

Dojde-li k narušení vašich práv k ochranné známce, například tak, že někdo cizí vaši značku zneužívá, máte v zásadě dvě možnosti, jak se bránit – buď z titulu majitele ochranné známky, nebo v rámci občanskoprávní nekalé soutěže. V každém případě však máte právo požadovat, aby narušitel od svého jednání upustil. Pokud vás a vaše podnikání tímto způsobem poškodí, zapříčiní pokles zisků či se na váš úkor obohatí, můžete po něm navíc požadovat také náhradu škody, vydání bezdůvodného obohacení a přiměřené zadostiučinění.

Maličko jiná situace však může nastat, pokud si někdo zaregistruje novou ochrannou známku, která se více či méně podobá té vaší. Aby se tomuto předcházelo, dává Úřad v rámci procesu registrace každé ochranné známky třetím osobám tříměsíční lhůtu pro vznesení připomínek či námitek, pokud se jich tato nová registrace nějak dotýká na jejich právech. Pokud tedy v této lhůtě Úřadu nesdělíte, že jste si stejnou či podobnou ochrannou známku už registrovali vy, pak ji Úřad bez dalšího zapíše – protože od roku 2019 už se Úřad o tyto skutečnosti zpravidla sám nezajímá, dokud mu o nich někdo neřekne. To na vás však klade požadavek, abyste nové přihlášky u Úřadu pravidelně monitorovali a svoji ochrannou známku si tak pečlivě hlídali!

Zcela zvláštní pak je situace, kdy máte značku chráněnou ochrannou známkou, ale někdo jiný má zase registrovanou zcela shodnou doménu. Vždy lze na prvním místě doporučit dohodu, ovšem nedojde-li k ní, pak bude pro vyřešení sporu významné pořadí obou registrací – pokud byste byli první vy, pak máte na danou doménu větší nárok (samozřejmě při zaplacení odkupné částky), pokud by prvním byl vlastník domény, potom, nestačila-li se vaše značka zvlášť proslavit, nejspíš zůstane doména jemu. Ne však za situace, kdy daná osoba bude ve zlé víře a doménu si zaregistruje s úmyslem prodat vám ji vysoko nad cenou, až ji kvůli svojí značce budete potřebovat – tito lidé jsou tzv. doménovými spekulanty a na jejich praktiky (tzv. trademark infringement) si už soudy několikrát posvítily.

Malá ukázka z praxe

V souvislosti s ochrannými známkami se hodí připomenout relativně nedávnou kauzu Žufánek vs. Šufánek (alkoholické produkty vs. másla), která sice proběhla za nyní již neúčinné právní úpravy, stále však má co ukázat. Úřad zde, přestože se nejednalo o shodné výrobky a služby, zamítl návrh na registraci ochranné známky Šufánek, a to protože ochranná známka Žufánek byla registrována dříve. Mezi zákazníky prokazatelně docházelo k zaměňování těchto firem a označení Žufánek je používáno více než 10 let, díky čemuž si získalo dobré jméno a nově registrovaný Šufánek by z tohoto neměl těžit.

Ačkoli by se možná mohlo zdát, že celému sporu šlo předejít, pokud by ochranná známka Žufánek zahrnovala i jiné oblasti podnikání než výrobu a prodej alkoholických produktů, není tomu tak. Pokud byste to totiž udělali, pak riskujete, že někdy v budoucnu bude vaše ochranná známka částečně (a možná i úplně) zrušena, až k Úřadu podá někdo námitku, že ji nevyužíváte a zneužíváte tak svého práva.

Kauzám typu Žufánek vs. Šufánek se nedá vyhnout a při stávající právní úpravě se pravděpodobně budou objevovat i v budoucnu. Celé toto nastavení ochranných známek má však svoje odůvodnění – snaží se docílit toho, aby vlastníci těchto ochranných známek byli více aktivní a odpovědní při kontrolách nových označení procházejících známkovým registračním řízením. S tím souvisí jedna ze základních zásad pojících se k ochranné známce – nestačí ochrannou známku jen mít, musíte ji taky aktivně využívat a ještě aktivněji bránit a starat se o ni!

5 věcí, které byste si měli z právní ochrany značky odnést

Z výše uvedeného by se v souvislosti s právní ochranou značky v podobě ochranné známky dalo vyvodit hned několik poznatků:

  • pokud víte, kam vaše podnikání bude směřovat a máte jasnou představu o svém produktu či službě, pak je ten správný čas začít myslet na ochranu vaší značky
  • před registrací proveďte důkladnou rešerši již existujících označení ve všech dostupných databázích
  • ochrannou známku nestačí jen mít – musíte ji taky aktivně používat, jinak riskujete, že bude zrušena
  • pouhá registrace ochranné známky vám stačit nebude – musíte se o ni starat, bránit ji a monitorovat konkurenci
  • pravidelně alespoň každé 2 měsíce prohlížejte nově zveřejněné přihlášky žádající o registraci ochranné známky, zda jejich označení nemohou vaše podnikání nějakým způsobem ohrozit

Ochranou značky to nekončí

Na závěr snad už jen zbývá dodat, že značka není tím jediným, co si může firma nechat právně chránit. Kupříkladu váš produkt může být chráněn patentem jako vynález, ovšem splňuje-li 3 podmínky: je nový, jedná se o výsledek vynálezecké činnosti a je průmyslově využitelný. Pokud tyto požadavky váš produkt nesplňuje, nevadí, pořád ho lze chránit jako užitný či průmyslový vzor, popř. zlepšovací návrh. A v neposlední řadě je třeba také myslet na ochranu obchodních tajemství a know-how nebo například ošetření smluv se zaměstnanci z hlediska autorských práv k zaměstnaneckým dílům.

Je mnoho aspektů firmy, které stojí za ochranu – a věřte, že investice do této ochrany se vyplatí daleko víc než vleklé soudní spory, jimiž byste si jinak museli projít. Je více než vhodné doporučit, abyste s registrací ochranné známky a s dalšími otázkami na ochranu vaší značky obrátili na profesionály.

Autoři textu: Stanislav Mašek & Pavla Bachurová, advokátní kancelář AZ Legal