Newton Media vyhrála monitoring médií pro ECDC

pondělí, 16. listopadu 2020, 10:35 Aktuality, Tisk MediaGuru

Newton Media zvítězila v mezinárodním tendru a od prosince bude poskytovat monitorovací služby Evropskému středisku pro prevenci a kontrolu nemocí.

Zdroj: Newton Media

Zdroj: Newton Media

Společnost Newton Media zvítězila v mezinárodním tendru a od prosince bude poskytovat monitorovací služby Evropskému středisku pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC). Jde už o pátou instituci spadající pod Evropskou unii, pro niž bude Newton Media zpracovávat denní mezinárodní monitoring médií a mediální analýzy.

„V takto náročném tendru jsme uspěli hlavně díky schopnosti pokrýt požadované množství zemí, které dokážeme monitorovat spolu s našimi zahraničními pobočkami a mezinárodními partnery. Od prosince budeme ECDC dodávat denní monitoring médií z 35 zemí a ve 24 jazycích,“ popisuje Lucie Geislerová, vedoucí zahraničního monitoringu Newton Media. „Monitoring pro ECDC zahrnuje tištěná média, on-line zdroje, zprávy tiskových agentur a specializované zdravotní publikace. Výstupem bude výběr relevantních zpráv a také jejich shrnutí v angličtině. Připravovat budeme také půlroční a roční kvalitativní a kvantitativní analýzy, které dávají komunikačnímu týmu ECDC zpětnou vazbu, nakolik se jejich spolupráce s konkrétními médii promítá do výsledného mediálního obrazu instituce,“ dodává Geislerová.

Kromě ECDC poskytuje Newton Media monitoring a mediální analýzy také dalším čtyřem evropským institucím: Evropské komisi, Evropské chemické agentuře (ECHA), Evropské agentuře pro životní prostředí (EEA) a Agentuře pro spolupráci energetických regulačních orgánů (ACER).

Kromě evropských institucí připravuje Newton Media zahraniční monitoring i pro komerční společnosti. Newton Media celkově pokrývá 55 zemí a 40 jazyků. 

-mav-