Český národní panel zpochybnil kvalitu sportovního výzkumu

čtvrtek, 14. ledna 2021, 13:00 Aktuality, Výzkum MediaGuru

Český národní panel se distancuje od spoluautorství studie o sportu, kterou zpracovala Národní sportovní agentura.

Zdroj: Shutterstock

Zdroj: Shutterstock

Vlastníci Českého národního panelu se distancovali od výzkumu, který v tomto týdnu prezentovala Národní sportovní agentura (NSA). Uvedli, že na výzkumu nespolupracovali. 

„Informace, že na výzkumu NSA spolupracovala s Českým národním panelem je zcela zavádějící. ČNP je vlastněný renomovanými výzkumnými agenturami Nielsen Admosphere, NMS Market Research a Stem/Mark. Tyto výzkumné agentury se zásadně distancují od výsledků a interpretace tohoto výzkumu NSA. Na tomto výzkumu, případně jeho interpretaci, se žádný odborník z těchto agentur nijak nepodílel," oznámili ve čtvrtek v tiskové zprávě. 

Doplnili rovněž, že z jejich pohledu vytvořeného na základě veřejně dostupných informací je výzkum velmi problematický a neodborně zpracovaný, počínaje dotazníkem a konče interpretací.

Český národní panel umožňuje klientům oslovit panelisty nabídkou k vyplnění dotazníku. Je servisní organizací, která poskytuje „nástroj“ pro provádění výzkumů.  V případě zmíněného výzkumu měl ČNP figurovat pouze jako dodavatel nástroje pro zpracování – tedy reprezentativního vzorku.

Z výsledků výzkumu, který sledoval popularitu sportu v České republice, mj. vyplynulo, že Češi nejraději sledují lední hokej, za ním následuje lyžování, atletika, tenis a biatlon. Kopaná se umístila až na osmém místě, což u fotbalové asociace vyvolalo kritické reakce

Míra popularity sportu v České republice 2020, zdroj: NSA

Míra popularity sportu v České republice 2020, zdroj: NSA

Podle informací NSA se výzkumu účastnilo celkem 5 tisíc respondentů a byli vybráni tak, aby představovali reprezentativní vzorek české společnosti. V části výzkumu, která se věnovala vztahu Čechů ke sportu obecně, respondenti odpovídali na otázku, jak často sport sledují jako diváci (prostřednictvím médií nebo přímo na sportovišti), a jak často sport sami aktivně provozují. Do části výzkumu, která se věnovala popularitě / oblíbenosti jednotlivých sportů, bylo zařazeno 105 sportů, které jsou reprezentovány národními sportovními svazy v ČR.

Respondenti jednotlivé sporty hodnotili ze dvou hledisek. Za prvé podle toho, do jaké míry jsou pro ně atraktivní z pohledu diváka. A za druhé z hlediska toho, že by se jim sami aktivně věnovali. Sporty hodnotili na škále od 1 (nejméně atraktivní) do 10 (nejvíce atraktivní) a následně byl pro všechny sporty vypočítán průměr jejich atraktivity z diváckého pohledu a z pohledu jejich aktivního provozování.

-mav-