Zakladatelé Deníku N vložili své podíly do nadace

pondělí, 18. ledna 2021, 12:10 Aktuality, Tisk MediaGuru

Čeští zakladatelé, kteří zafinancovali start Deníku N, se vzdali svých vlastnických podílů a vložili je do nově založené Nadace Independent Press.

Zdroj: MediaGuru.cz

Zdroj: MediaGuru.cz

Čeští zakladatelé, kteří zafinancovali start a společně drželi většinový podíl ve společnosti N media vydávající Deník N, se vzdali svých vlastnických podílů a vložili je do nově založené nadace. Uvedl to Deník N s tím, že tímto krokem se měla potvrdit nezávislost redakce na konkrétních vlastnících. Zastoupení slovenského Denníku N ve společnosti zůstává beze změny.

Všech osm českých zakladatelů vydavatelství N media se vzdalo veškerých svých práv a rozhodovací pravomoci přešly na orgány Nadace Independent Press. Pět z nich (Ondřej Fryc, Martin Hájek, Silke Horáková, Martin Vohánka a Libor Winkler) vystoupilo z projektu úplně a tři zůstali ve správní radě nadace (Jaroslav Horák, Libor Malý a Jan Žůrek) s tím, že bude postupně rozšiřována o osoby mimo okruh zakladatelů. „Tento krok byl umožněn příznivým vývojem hospodaření Deníku N, který díky velké podpoře předplatitelů postupně směřuje k plné soběstačnosti. Členy dozorčí rady nadace se stali Emil Holub, Kateřina Ronovská a Aleš Zídek," uvedl Deník N.

Nadace má zajistit dostupnost svobodných informací a přispívat ke kultivaci, osvětě a vzdělávání společnosti. Chce klást důraz na dodržování profesionálních a etických standardů žurnalistiky a také na podporu liberální demokracie a spojenectví České republiky se zeměmi vyznávajícími stejné hodnoty.

„Veškeré vytvořené zisky a další příjmy plynoucí nadaci budou použity na investice do nových mediálních projektů a na posílení projektů stávajících,“ konstatoval Jaroslav Horák.

Nadace Independent Press by tak měla držet 66,66% podíl ve vydavatelství N media, slovenskému Denníku N náleží třetinový podíl (33,33 %).

-mav-