Ředitel ČT zatím nechce komentovat situaci kolem Médey

středa, 10. února 2021, 16:55 Aktuality, TV MediaGuru

Na situaci kolem mediální agentury Médea se ve středu na jednání Rady ČT dotazovala Hana Lipovská.

Petr Dvořák, zdroj: MediaGuru.cz

Petr Dvořák, zdroj: MediaGuru.cz

Generální ředitel České televize Petr Dvořák zatím nechce komentovat situaci, která vznikla kolem mediální agentury Médea. O to, zda má ČT nezaplacené pohledávky za agenturou Médea, se zajímala na středečním jednání radní Hana Lipovská. „Chápu zájem o vzniklou situaci a mohu ubezpečit celou radu, že ČT činí všechny potřebné kroky k ochraně svých oprávněných zájmů, k dalším detailům ale nejsem schopný se vyjádřit. Je to živá kauza, až se celá věc vyřeší, budu vás informovat,“ odpověděl Petr Dvořák na středečním jednání Rady ČT.

Radní Lipovská se rovněž zajímala o to, proč ČT uzavírala smlouvy s agenturou Médea i poté, co ve své reportáži na začátku roku 2019 informovala, že Médea má po splatnosti stamilionové závazky. Petr Dvořák opět zmínil, že kauza je teď živá a není schopen odpovědět. Konstatoval ale, že „Česká televize a její finanční chování se neřídí tím, jaké informace se objevují v jejích jednotlivých pořadech. Na to má strukturované systémy a procesy, na základě kterých si řídí rizika jednání vůči všem svým obchodním partnerům,“ řekl.

Insolvenční návrh na Médeu podala v minulém týdnu společnost Lipian Trade kvůli pohledávce ve výši 16 577 Kč společnosti Muzikus, která ji postoupila právě firmě Lipian Trade.

Médea ve svém vyjádření Městskému soudu v Praze uvedla, že tato pohledávka ke dni podání návrhu neexistovala, částku měla uhradit 3.2. 2021. Společnost Muzikus údajně Médeu o postoupení pohledávky nevyrozuměla. Stejně tak měly být uhrazeny pohledávky společnosti Jaga Media postoupené firmě Artur Collina (šlo o částky 36 737 Kč a 23 141 Kč) a rovněž pohledávka firmy Smart Events ve výši 4 477 Kč. Tyto předmětné pohledávky tak měly podle Médey zaniknout.

Lipan Trade ve svém návrhu také uvedla, že disponuje informacemi o tom, že Česká televize má vůči Médee pohledávky po lhůtě jejich splatnosti v řádech několika desítek milionů Kč. „Je naprosto logické, že dlužníkovi (tj. Médee, pozn. red.) v souvislosti s provozováním jeho podnikatelské činnosti vznikají nemalé finanční závazky, takováto skutečnost však ještě sama o sobě bez dalšího rozhodně nemůže osvědčovat úpadek nebo předlužení dlužníka. Existence splatných závazků jakéhokoli subjektu totiž může znamenat také to, že dlužník existenci takových závazků například neuznává, rozporuje," uvedla ve svém vyjádření pro Městský soud v Praze Médea.

Médea považuje insolvenční návrh za šikanózní a podle Médey nesměřuje k naplnění účelu insolvenčního řízení.

-mav-