Začíná další kolo obměny členů Rady České televize

úterý, 23. února 2021, 10:40 TV MediaGuru

Letos na jaře končí mandát čtyřem členům Rady ČT. Předseda Poslanecké sněmovny proto vyzval k předkládání návrhů na kandidáty pro volbu do Rady ČT.

Zdroj: Shutterstock

Zdroj: Shutterstock

Předseda Poslanecké sněmovny vyzval organizace a sdružení představující různé společenské zájmy, aby od 24. února 2021 do 10. března 2021 předložily volebnímu výboru Poslanecké sněmovny návrhy kandidátů na volbu čtyř členů Rady České televize. Letos na jaře končí mandát v Radě ČT  Jaroslavu Dědičovi, Jaroslavu Maxmiliánu Kašparů, Jiřímu Kratochvílovi a Danielu Váňovi

Je otázka, jak se další obměna členů Rady ČT odrazí do vztahu rady s generálním ředitelem ČT. V loňském roce přišlo do rady šest nových členů (Šlégr, Bradáč, Kysilka, Lipovská, Matocha, Veselý).  Březnová volba trojice radních znovu přitáhla pozornost k tomu, nakolik do výběru členů rady zasahují politici na základě svých mocenských preferencí. Květnová volba další trojice nových členů pak přinesla do rady do té doby nezvyklý kritický tón vůči managementu ČT a atmosféra na zasedáních rady zhoustla. Napjatá situace vedla k odvolání dozorčí komise Rady ČT a k protestům veřejnosti proti tomuto kroku.

O tom, že vztah mezi generálním ředitelem ČT a Radou ČT se změnil, mluví i sám generální ředitel Petr Dvořák. „Je to komplikovaný vztah. Současná rada v řadě oblastí posouvá hranice možného a jedná na hraně dosavadní interpretace zákona," popsal v pondělním rozhovoru pro Hospodářské noviny fungování s obměněnou televizní radou Dvořák. Vztahy s jednotlivými členy rady označil jako rezervované. Domnívá se zároveň, že někteří radní mají na fungování ČT předem utvořený názor a nesnaží se pochopit komplexnost práce ČT. Útok na Českou televizi se tak podle generálního ředitele děje v současnosti přes Radu ČT. „Tak jako dříve byla ČT ostřelována politicky přes neschvalování výročních zpráv a kritiku zpravodajství, tak teď cesta jde přes Radu ČT. A jestli se ptáte, zda tato rada má za úkol mě odvolat, tak možná ne celá, ale někteří z radních to určitě mají v zadání," řekl HN Petr Dvořák.

Předsedou Rady ČT je Pavel Matocha, zvolen byl loni v prosinci poté, co se na tuto pozici rozhodl rezignovat René Kühn.

Rada České televize je orgánem, kterým se uplatňuje právo veřejnosti na kontrolu ČT. Má 15 členů, které volí Poslanecká sněmovna. Do působnosti rady náleží například jmenování a odvolání generálního ředitele a schvalování rozpočtu. 

-mav-