Čínský kanál CGTN je možné šířit v převzatém vysílání

pátek, 26. března 2021, 07:30 Aktuality, TV MediaGuru

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání oznámila, že provozovatelé převzatého vysílání mohou znovu zařazovat čínský program CGTN.

Zdroj: repro YouTube

Zdroj: repro YouTube

Rada pro rozhlasového a televizní vysílání (RRTV) konstatovala, že šíření převzatého vysílání čínského programu CGTN bude v ČR nadále opět možné v režimu, který zákon stanoví pro programy šířených z členských států EU nebo států, které jsou smluvní stranou Evropské úmluvy o přeshraniční televizi. Šíření vysílání čínské stanice CGTN nebylo po zrušení licence pro evropské vysílání provozovateli převzatého vysílání možné.

Francouzský regulační orgán Conseil Supérier de l´Audiovisuel (CSA) zveřejnil 3. března 2021 prohlášení, že vysílání programu CGTN nově spadá v Evropě pod francouzskou jurisdikci. Má tak spadat působnosti francouzského zákona o svobodě komunikace ze dne 30. září 1986, který zakazuje podněcování k nenávisti a násilí a zaručuje respekt k lidské důstojnosti, a hodnoty jako spravedlnost, nezávislost a pluralita informací. „Vážná porušení některých z těchto principů již v minulosti vedly CSA k zastavení satelitního vyslání některých programů. V souladu s jeho působností bude CSA obzvláště ostražitá, aby vysílání CGTN tyto zákonné požadavky splňovalo,” stojí ve stanovisku RRTV.

Změny související s případným zařazováním tohoto programu do programové nabídky má provozovatel povinnost RRTV pouze notifikovat, a to do 15 dnů ode dne, kdy k daným změnám došlo.

-mav-