Dm uvádí řadu ekologicky neutrálních produktů Pro Climate

pátek, 16. dubna 2021, 08:05 Aktuality, Marketing, Retail MediaGuru

Dm drogerie markt představuje vlastní produkty, které jsou neutrální k životnímu prostředí. Nesou označení Pro Climate.

Produkty z řady Pro Climate, zdroj: Dm drogerie markt

Produkty z řady Pro Climate, zdroj: Dm drogerie markt

Dm drogerie markt zařazuje do své nabídky vlastní produkty, které jsou neutrální k životnímu prostředí. Dopady jejich produkce a likvidace jsou kromě emisí CO2 kompenzovány i v dalších čtyřech oblastech souvisejících s životním cyklem produktů. Nová řada nese označení Pro Climate a dočkají se jí privátní značky jako Alverde, Denkmit, Jessa, Sundance či Sanft&Sicher. V první fázi bude na český trh postupně uvedeno 14 takových produktů.

„O ekologický vývoj produktů usilujeme dlouhodobě. Nyní se nám podařilo po velkém počtu jednotlivých výrobků vytvořit celou produktovou řadu, která je neutrální k životnímu prostředí,“ popisuje jednatelka společnosti Martina Horká. „Nevyhnutelné dopady výroby a likvidace produktů na životní prostředí kompenzujeme v pěti kategoriích: klimatická změna, eutrofizace, okyselování, oxidační smog a narušování ozonové vrstvy. Prostřednictvím projektů obnovy přírodních zdrojů tak přispíváme k vyrovnání ekologické bilance. Tím jsou naše produkty neutrální k životnímu prostředí a přispívají i k jeho ochraně,“ dodává.

Aby byly kompenzovány nevyhnutelné dopady výroby a likvidace produktů na životní prostředí, vypočítávají se pro každý produkt environmentální náklady. Výslednou částku investuje drogistický řetězec do několika oblastí v Německu, které byly negativně ovlivněny průmyslovou činností nebo těžbou. Kompenzační společnost HeimatErbe tyto oblasti spravuje a revitalizuje, případně zhodnocuje.

„Pokud se nám podaří přesvědčit zákazníky, aby používali produkty Pro Climate neutrální k životnímu prostředí, budeme moci zahájit kompenzační projekty i v dalších zemích,“ uzavírá Martina Horká.

Na vývoji přístupu k výrobě drogistických produktů spolupracovala společnost s Technickou univerzitou v Berlíně. 

-stk-