Tradiční média je třeba bránit, zákonodárci zaspali

středa, 21. dubna 2021, 10:55 Tisk MediaGuru

Libuše Šmuclerová zveřejnila otevřený dopis, ve kterém upozorňuje na důležitost klasických médií a poukazuje na negativní dopady sociálních sítí při distribuci zpráv.

Libuše Šmuclerová, zdroj: CNC

Libuše Šmuclerová, zdroj: CNC

Předsedkyně představenstva Czech News Center (CNC) a členka správní rady Unie vydavatelů Libuše Šmuclerová zveřejnila otevřený dopis na obranu médií. V něm upozorňuje na důležitost klasických médií a poukazuje na negativní dopady, které zpravodajskému prostředí přinesl rozmach sociálních sítí a nadnárodních digitálních firem. Sama dopis představuje jako „text o technologiích, lidské přirozenosti, mutacích kapitalismu a zákonodárcích, kteří zaspali”. 

„Kdo chce soudit roli médií v době covidu -19, musí vědět, že Google a Facebook mají v Česku dosah jako naše velké televize," píše mj. v dopise a dodává, že Češi na sociálních sítích tráví 159 minut denně a téměř polovinu zpráv konzumují odsud. Dopise se věnuje právě i roli sociálních médií v konzumaci zpravodajství (povrchnost, zjednodušení, zkreslení, zesilování zpráv extrémních, hodnotově sporných, často záměrně dezinformačních), vlivu algoritmů na výběr zpráv (zvýrazňování emočně výrazných zpráv) či psychologickým faktorům ovlivňujícím lidské chování (strach jako nejsilnější emoce).

Všímá si také duopolního postavení společností Google a Facebook na reklamním online trhu. Velikost Facebooku a Googlu je podle jejích slov v Česku opticky zastřená, protože nepodléhají žádným oficiálním měřením. Podle expertních odhadů Facebook užívá 5,7 milionu Čechů, Instagram 3,2 milionu. Google v Česku drží 84procentní podíl mezi vyhledávači a YouTube sleduje 5,6 milionu Čechů.

„Boom digitálních technologií je celosvětovým boomem on-line médií. Znásobil se počet zdrojů informací, není těžké si s de facto zanedbatelnými náklady založit internetový projekt. Průvodním jevem je však úpadek kvality a nivelizace zpráv," konstatuje rovněž. Dopis se vztahuje také k novele autorského zákona a uvedení služby Google Showcase na český trh. 

Roli klasických médií v demokratické společnosti považuje Šmuclerová za klíčovou. Klasická média proto potřebují ochranu, aby mohla...„poskytovat ucelený pohled na společnost, dávat jí zpětnou vazbu, která zajišťuje schopnost řešit problémy, posilovat občanství, odhalovat potenciály pozitivních změn, pomáhat porozumění. Zkráceně – jistit klíčové sociální a demokratické výhody. Včetně obrany hodnot demokratické společnosti a jejích principů etiky a morálky. Protože pokud tomu tak nebude, je velká šance, že o ně přijdeme."

Celé znění dopisu můžete číst zde. K dispozici je také ke stažení v dokumentu níže.

-mav-