RRTV rozdala pokuty ČT, AMC Networks a Emporia Style

čtvrtek, 6. května 2021, 12:15 Aktuality, TV MediaGuru

RRTV udělila pokuty v souhrnné výši 400 tisíc Kč, týkaly se prohřešků ve vysílání obchodních sdělení.

Zdroj: Shutterstock

Zdroj: Shutterstock

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (RRTV) uložila České televizi pokutu ve výši 100 tisíc Kč. Důvodem má být to, že pořad Losování Sportky a Šance ze dne 28. června 2020 od 20:05, který nebyl odvysílán jako obchodní sdělení, obsahoval verbální sdělení, který měl diváky vybízet k získání Sazka karty („Pokud ještě nemáte Sazka kartu, tak se určitě informujte u našich prodejců..."). Tím se měla ČT dopustit porušení zákonné povinnosti, podle které provozovatelé vysílání nesmějí zařazovat do vysílání skrytá obchodní sdělení.

Ještě vyšší pokutu, a to 200 tisíc Kč, udělila RRTV provozovateli AMC Networks Central Europe. Odvysíláním snímku Dracula 2000 dne 29. září 2020 od 19:05 na programu AMC Channel Hungary mělo dojít k porušení povinnosti nezařazovat v době od 6:00 do 22:00 pořady a upoutávky, které by mohly ohrozit fyzický, psychický nebo mravní vývoj dětí a mladistvých. „Explicitně zde byla zobrazená mrtvá, často výrazně zakrvácená či jinak zohavená těla a objevovaly se zde děsivé scény, jež mohly vyvolat silné pocity strachu...", píše se v odůvodnění RRTV.

Pokutu ve výši 100 tisíc Kč obdržela od RRTV také společnost Emporia Style, a to proto, že reklama/teleshopping Klenot TV, odvysílaná 3. listopadu 2020 od 9:27 na Barrandov Krimi, přinesla obchodní sdělení na doplněk stravy MultiLady, jenž měl obsahovat audiovizuální prvky, které ve svém celku evokovaly léčebný účinek tohoto stravovacího doplňku. Tím mělo dojít k porušení zákona o reklamě, který zakazuje připisovat potravině vlastnosti umožňující zabránit určité lidské nemoci.

-mav-