AMI Digital: Češi z médií nejvíc důvěřují ČT, Seznamu a ČRo

pondělí, 28. června 2021, 12:25 Aktuality, Výzkum MediaGuru

Česká veřejnost důvěřuje na poli mediálního zpravodajství nejvíce rádiím, ukazuje letošní vlna průzkumu od AMI Digital.

Zdroj: Česká televize

Zdroj: Česká televize

Většina české populace (61 %) médiím důvěřuje, vyplynulo z letošní vlny průzkumu AMI Digital. Nejvíce důvěřuje rádiím, televizi a tisku, nejméně webům. Výsledky jsou srovnatelné s šetřením v loňském roce. Z jednotlivých médií se největší důvěře těší Česká televize, Seznam.cz a Český rozhlas.

Jednotlivé věkové skupiny se liší v míře důvěry v jednotlivé mediatypy. Zatímco mladí ve věku 15-29 let nejvíce důvěřují sociálním sítím (43 %), lidé ve věku 30-44 let sociálním sítím důvěřují nejméně (28 %). Senioři obecně méně důvěřují médiím, nejvyšší důvěru mají k rozhlasu (64 %).

V době pandemie získávali lidé informace především z televize a z internetu, na třetím místě se umístila rodina, dále přátelé a známí a sociální sítě. Nejlépe podle výzkumu informovala o pandemii ČT, třetí nejčastější spontánní odpovědí byl Instagram a Dominik Feri. Podle výzkumu byla ale celkově důvěra novinářům jako zdrojům informací o koronaviru nízká (důvěřuje necelá třetina). Při referování selhaly i vládní zdroje, naopak lidé nejvíce důvěřovali lékařům a potom svým rodinným příslušníkům a známým. 

Zdroj: AMI Digital Index 2021

Zdroj: AMI Digital Index 2021

Zdroj: AMI Digital Index 2021

Zdroj: AMI Digital Index 2021

Zdroj: AMI Digital Index 2021

Zdroj: AMI Digital Index 2021

Zdroj: AMI Digital Index 2021

Zdroj: AMI Digital Index 2021

Sběr dat byl realizován formou online dotazníku na reprezentativním vzorku 1003 osob ve věku 15 a více let s rovnoměrným zastoupením věkových skupin, regionu a pohlaví. Výzkum realizuje AMI Digital ve spolupráci s agenturou Stem/Mark.

-mav-