ROPID hledá pro Prahu jednotný informační systém

úterý, 1. června 2021, 12:35 Aktuality, Marketing MediaGuru

ROPID chce letos v srpnu vypsat mezinárodní soutěž na podobu jednotného informačního systému pro veřejnou dopravu a prostranství v Praze.

Informační systém v Praze by se měl změnit, zdroj: Czechdesign.

Informační systém v Praze by se měl změnit, zdroj: Czechdesign.

ROPID (Regionální organizátor pražské integrované dopravy) plánuje letos v srpnu vyhlásit mezinárodní soutěž na podobu jednotného informačního systému pro veřejnou dopravu a prostranství hlavního města Prahy. Cílem je vybrat tým odborníků, který prokáže schopnost vytvořit chytrý systém městské navigace vyhovující potřebám všech občanů i návštěvníků města.

Projekt jednotného informačního systému je dlouhodobým záměrem vedení města napříč politickou reprezentací. Rozsáhlé přípravy započaly už v roce 2017, kdy byla ustavena pracovní skupina ze zástupců zapojených institucí a bylo zadáno zpracování detailní realizační studie, mapující potřeby pražského informačního systému. Aktuální systém byl v době svého vzniku na světové úrovni, od 80. let minulého století však nebyl systematicky rozšiřován a dnes proto významně zaostává. Hlavním nedostatkem akcentovaným v realizační studii je absence jednotného konceptu, který by propojoval jednotlivé typy dopravy a cestující informoval uceleně a srozumitelně. 

„Myslíme na komfort cestujících. Aby na nových zastávkách snadno a bez potíží našli cíl cesty a všechny potřebné informace. Čím více dopravních možností v MHD nabízíme, tím přehlednější musí být. Základem jsou srozumitelnost, dobrá viditelnost a aktuální informace. Například v momentálně projektovaném moderním dopravním hubu Terminál Smíchov, kde se na jednom místě bude setkávat městská i příměstská železnice, městské i linkové autobusy, metro, tramvaje i P+R parkoviště, bude nutné instalovat propracované orientační prvky, které cestujícím usnadní přestupy mezi všemi těmito druhy dopravy. Stejně tak i nová linka metra D, kde momentálně pracujeme na geologickém průzkumu, způsobí změnu všech dopravních schémat nad dveřmi ve vozech metra a na nástupištích – a to i na již existujících trasách. Praha získá novou linku, nové přestupní uzly, které na těchto ukazatelích nesmí chybět,“ řekl náměstek primátora pro dopravu Adam Scheinherr.

Úkolem designérů bude navrhnout systém, který usnadní veřejnosti pohyb po metropoli, a to jednotně a srozumitelně. Bude se jednat jak o fyzické výstupy v ulicích, tak i o digitální prvky, které využijí moderních technologií včetně různorodých online aplikací. Část z nich bude implementována na již existující fyzické prvky, jako jsou například zastávkové označníky od studia Olgoj Chorchoj. Některé orientační systémové prvky, které Praha doposud nevyužívá, jako jsou například tzv. „totemy“ zvýrazňující vstupy do metra, budou účastníci soutěže navrhovat nově.

„Náhrada existujících orientačních prvků za nové bude proces na desetiletí, protože k tomu bude docházet obvykle v rámci rekonstrukcí z jiných důvodů. Město tak v tomto projektu nezaplatí nic  zbytečně navíc,“  doplňuje Zdeněk Hřib, primátor hlavního města Prahy. 

Soutěž, kterou bude organizovat Czechdesign, bude dvoufázová. Vyhlášení proběhne v srpnu prostřednictvím  Věstníku veřejných zakázek a Úředního věstníku Evropské unie. Potrvá do koce roku. Vyhlášení výsledků je naplánováno na leden příštího roku. 

Přihláška do soutěže bude vyžadovat doložení kvalifikačních požadavků jednotlivých členů týmu a předložení portfolií referenčních projektů. Z nich mezinárodní porota vybere soutěžící, které vyzve do první fáze soutěže, v níž bude nutné vytvořit celkový koncept informačně-navigačního systému s praktickým znázorněním typografie, barevnosti a především funkčních principů na různorodých 3D výstupech. Předložená řešení bude porota hodnotit anonymně, nejúspěšnější z nich postoupí do druhé fáze, v rámci které budou moci zapracovat i komentáře poroty. Přesný počet účastníků obou fází bude specifikován při vyhlášení soutěže.

Předpokládané náklady na soutěž ve výši maximálně 5,4 milionu Kč zahrnují i rozpočet na administraci soutěže a odměny pro soutěžní týmy i pro nezávislé porotce z České republiky i zahraničí v celkové výši zhruba dvou milionů Kč.

-stk-