Vláda poslala do Sněmovny novelu o autorských právech na webu

úterý, 22. června 2021, 07:15 Aktuality, Internet & Mobil MediaGuru

Upravit prostředí jednotného digitálního trhu, zajistit ochranu a licencování autorských práv na internetu a spravedlivou odměnu pro autory má novela autorského zákona.

Zdroj: Shutterstock

Zdroj: Shutterstock

Upravit prostředí jednotného digitálního trhu, zajistit ochranu a licencování autorských práv na internetu a spravedlivou odměnu pro autory a mimo jiné snížit zisky internetových platforem na úkor tvůrců obsahu, se kterým pracují, a především přizpůsobit autorský zákon vývoji má novela autorského zákona. V pondělí její návrh schválila vláda, informoval ministr kultury Lubomír Zaorálek. Do tuzemského autorského práva zavádí dvě směrnice Evropské unie. Druhá z nich označovaná jako OnlineSatCab upravuje povinnosti vysílatelů poskytujících on-line vysílání nebo přenos vysílání. Návrh nyní posoudí Sněmovna.

„Je nutné modernizovat autorské právo v souvislosti s prudkým vývojem technologií, k dílům se lze dostávat roztodivným způsobem a je třeba chránit autory před takovými velkými provozovateli jako je Google ," uvedl Zaorálek. Česko je podle něj nejspíš jednou z prvních zemí, které reaguje na nutnost transponovat směrnice.

Novela má také přizpůsobit úpravu některých výjimek z výlučných autorských práv digitálnímu prostředí a novým způsobům využívání obsahu ve výzkumu či vzdělávání, tedy třeba při distanční a on-line výuce a při zpřístupňování digitalizovaného kulturního dědictví.

Novelu předložilo ministerstvo kultury a ostře sledovaná byla zejména příprava úpravy, která má přinutit internetové společnosti, aby médiím platily za využívání jejich obsahu. Firmy jako Google nebo Facebook podle novely musí získat od vydavatelů licence k využívání jejich článků. Směrnici digitální platformy kritizovaly s tím, že povede k omezení výsledků vyhledávání. Ministerstvo neuvedlo, o jak velký objem peněz, které by internetové firmy měly médiím platit, může v Česku jít.

Novela v tomto bodě ani nepočítá se stanovením sankcí za to, pokud by internetové společnosti médiím za užití jejich autorského obsahu neplatily, a tedy tak porušovaly autorský zákon. Nestanovuje se to jako správní delikt, ale pokud by někdo užíval produkty vydavatele a neplatil, platí na to obecně soukromoprávní úprava, žaloba a případná náhrada škody.

Novela navrhuje, že by peníze od internetových společností, mohl v Česku rozdělovat kolektivní správce. Během připomínkového řízení ale na takové variantě nepadla shoda. Proti zřízení kolektivního správce byl Svaz průmyslu a dopravy, protože počet provozovatelů on-line služeb, s nimiž budou vydavatelé uzavírat licenční smlouvy, je malý.

„Podle našeho názoru ale kolektivní správa bude v této oblasti přínosná, a to jednak pro vydavatele, kterým mimo jiné zlepší jejich vyjednávací pozici vůči velkým, často nadnárodním společnostem jako je Google nebo Facebook, tak i pro jejich smluvní protistrany, pro které bude jedním kontaktním místem pro uzavírání licenčních smluv s vydavateli, kterých je podstatně více," uvádí ministerstvo.

Navrhovaná úprava ale nevylučuje dobrovolnou kolektivní správu, kdy kolektivní správce disponuje oprávněním k výkonu práva na sdělování internetem a zastupuje ty nositele práv, kteří o to mají zájem a uzavřou s kolektivním správcem smlouvu o zastupování.

Novela navrhuje zavedení práva na odměnu za půjčování v knihovnách pro nakladatele a s tím spojenou valorizaci odměny pro autory za půjčování v knihovnách. Odhadovaný dopad na státní rozpočet bude ročně přibližně 68,5 milionu korun včetně DPH. Předpokládá se, že s poklesem absenčním výpůjček v knihovnách se bude částka snižovat. Sumu pokryje MK ze svého rozpočtu, nebude žádat jeho navýšení.

-čtk-