Asociace nákupních center ČR podpoří očkovací kampaň

pátek, 9. července 2021, 07:25 Aktuality, Retail MediaGuru

Nákupní centra se rozhodla podpořit vládní očkovací kampaň. Reklamní plochy do konce srpna poskytne 56 center s šancí oslovit až 35 mil. návštěvníků.

Podle odhadované návštěvnosti má kampaň v nákupních centrech šanci oslovit až 35 mil. návštěvníků, zdroj: ANCČR.

Podle odhadované návštěvnosti má kampaň v nákupních centrech šanci oslovit až 35 mil. návštěvníků, zdroj: ANCČR.

Nákupní centra v České republice, sdružená v Asociaci nákupních center ČR (ANCČR), se rozhodla podpořit vládní očkovací kampaň. Účast na mediální kampani za očkování je součástí strategie nákupních center za rychlejší imunizaci společnosti, návrat k normálu a minimalizaci rizika dalších lockdownů. Na podporu kampaně poskytlo reklamní plochy do konce srpna celkem 56 nákupních center napříč všemi regiony.

„V uplynulých měsících maloobchod prokázal značnou dávku odolnosti, flexibility a vstřícnosti. Společně s orgány státní správy jsme se aktivně podíleli na snaze o co nejzodpovědnější rozvolňování. Příkladem je stabilně vysoká úroveň dodržování všech bezpečnostních pravidel a doporučení, ale i poskytnutí prostor pro mobilní testovací místa na parkovištích nákupních center,“ říká Jan Kubíček, předseda výkonného výboru Asociace nákupních center ČR.

Podle Kubíčka je potřeba udělat tečku za předchozími lockdowny, které měly, kromě jiných oblastí, drtivý dopad právě na segment maloobchodu. Nákupní centra se do kampaně zapojují průběžně od poloviny června a reklamní plochy poskytnou do konce prázdnin. Podle odhadované návštěvnosti má kampaň v nákupních centrech šanci oslovit až 35 milionů návštěvníků.

Zdroj: ANCČR

Zdroj: ANCČR

Asociace nákupních center ČR vznikla v roce 2020 jako navazující organizace na český výbor mezinárodní asociace ICSC a sdružuje nákupní centra a retail parky, dodavatele klíčových služeb a nájemce. Reprezentuje a hájí zájmy významné části retailového oboru vůči ostatním účastníkům trhu, státní správě a veřejnosti.

Startuje vládní očkovací kampaň, tváří je Smejkal i Roháčová

pondělí 12. dubna 2021

-zue-