Česká asociace satelitních operátorů podala u EU žalobu

čtvrtek, 29. července 2021, 10:50 Aktuality, TV MediaGuru

Česká asociace satelitních operátorů podala žalobu u Soudního dvora Evropské unie proti rozhodnutí Evropské komise.

Zdroj: Shutterstock

Zdroj: Shutterstock

Česká asociace satelitních operátorů (ČASO) podala žalobu u Soudního dvora Evropské Unie proti rozhodnutí Evropské komise ve prospěch českých operátorů zemského televizního vysílání. 

Touto žalobou vedenou pod č. T-363/21 se ČASO domáhá zrušení rozhodnutí Komise zn. SA.55805. V tomto rozhodnutí dospěla Komise k závěru, že bezplatné prodloužení kmitočtových přídělů pro provozování multiplexů zemského televizního vysílání jejich stávajícím držitelům do roku 2030 není veřejnou podporou, nicméně ho začala šetřit pro podezření z porušení pravidel pro přidělování rádiového spektra. 

ČASO je nadále přesvědčeno, že tento krok definici opatření veřejné podpory splňuje, a že příslušné rozhodnutí Komise je tedy nesprávné. ČASO bude své argumenty uplatňovat jak v této žalobě u Soudního dvoru EU, tak v paralelním šetření Komise vedeném Generálním ředitelstvím pro komunikační sítě, obsah a technologie (DG CONNECT).

ČASO hodlá také nadále aktivně pokračovat ve své stížnosti i proti další veřejné podpoře pro platformu zemského televizního vysílání, kterou je proplácení nákladů na souběžné vysílání při přechodu na DVB-T2. Podporu pro svojí pozici vidí mimo jiné v červnovém rozhodnutí Komise, podle kterého byla finanční podpora pro přechod zemského televizního vysílání z analogového na digitální ve Španělsku v letech 2005 až 2008 „nepřípustným selektivním zvýhodněním této platformy na úkor jiných technologií (včetně satelitní), a tedy nedovolená”. 

-stk-