Newton Media získala v tendru další instituci EU

neděle, 25. července 2021, 08:05 Aktuality, PR MediaGuru

Newton Media bude zpracovávat analýzu mediální prezentace násilí na ženách ve vybraných členských státech EU.

Zdroj: Newton Media

Zdroj: Newton Media

Newton Media zvítězila v mezinárodním tendru Evropského institutu pro rovnost žen a mužů (EIGE) a od léta bude zpracovávat analýzu mediální prezentace násilí na ženách ve vybraných členských státech EU. Jde o sedmou instituci spadající pod Evropskou unii, pro kterou Newton Media aktuálně připravuje monitoring či mediální analýzy.

Připravovaná analýza mapuje vliv médií na šíření genderových stereotypů v pěti vybraných zemích (Polsko, Chorvatsko, Litva, Německo a Švédsko). Sleduje období od ledna do prosince loňského roku, tedy dobu, kdy docházelo k nárůstu například domácího násilí vlivem lockdownu a pobytu v karanténě.

„Analýza je unikátní tím, že kombinuje postupy klasické mediální analýzy a lingvistické analýzy, ke které využíváme jak vlastní lingvistické oddělení, tak spolupráci s vědci z dotčených zemí,“ popisuje Lucie Geislerová, vedoucí zahraničního monitoringu Newton Media. 

Newton Media už zpracovává mezinárodní mediální monitoring či analýzy pro Evropskou komisi, Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC), Evropskou chemickou agenturu (ECHA), Evropskou agenturu pro životní prostředí (EEA), Agenturu pro spolupráci energetických regulačních orgánů (ACER) a pro v Praze sídlící Agenturu EU pro kosmický program (EUSPA).

-mav-