Šlágr TV na sebe podala návrh na insolvenční řízení

pátek, 3. září 2021, 12:40 Aktuality, TV MediaGuru

Společnost Šlágr TV na sebe podala insolvenční návrh. Zdůvodňuje to dlouhodobě špatnou hospodářskou situací.

Zdroj: repro Šlágr TV

Zdroj: repro Šlágr TV

Šlágr TV zaslala Krajskému soudu v Českých Budějovicích návrh na zahájení insolvenčního řízení vůči své společnosti. Zdůvodnila to dlouhodobě nepříznivou hospodářskou situací. Soud 2. září insolvenční řízení na Šlágr TV zahájil. 

Šlágr TV v odůvodnění vysvětluje, že se v roce 2020 dostala do sporu se společností České Radiokomunikace. Spor se týkal platnosti smluv o poskytování služeb elektronických komunikací. Šlágr TV neplatila firmě Czech Digital Group, dceřiné firmě Českých Radiokomunikací, platby za poskytované služby v plné výši. Czech Digital Group proto podala v listopadu 2020 na Šlágr TV insolvenční návrh. Letos v květnu byl tento insolvenční návrh zamítnut. Dva dny před tím ale podala Czech Digital Group návrh na nařízení exekuce k vymožení pohledávky ve výši 19,389 mil. Kč. K datu 14. červnu 2021 byly bankovní účty Šlágr TV postiženy exekucí a prostředky, které se na těchto účtech nacházejí, jsou zablokovány. Společnost Šlágr TV se dožadovala zrušení exekučního příkazu a uvedla, že od 14. června 2021 není schopna hradit své závazky. Sdělila, že se ocitla v situaci, kdy má více věřitelů. „Vzhledem k tomu Šlágr TV navrhuje, aby insolvenční soud vydal usnesení, kterým zajistí úpadek společnosti a na její majetek prohlásí konkurz," uvádí Šlágr TV v návrhu.

Společnost Šlágr TV je provozovatelem hudební televize Šlágr. Letos v létě začala také vysílat stanice Šláger Muzika. Se společností Šlágr TV pak v červenci zahájila RRTV řízení o odnětí terestrické licence stanice Šlágr 2.

-mav-