Atmedia reaguje na růst poptávky, cenu zvýší až o 10 %

čtvrtek, 21. října 2021, 14:05 TV MediaGuru

Zvýšení cen televizní reklamy pro rok 2022 považuje managing directorka Atmedia Michaela Vasilová za nezbytný krok, jak reagovat na vyprodanost reklamního prostoru.

Michaela Vasilová, zdroj: Atmedia

Michaela Vasilová, zdroj: Atmedia

Mediální zastupitelství Atmedia bude i v příštím roce pokračovat se stávajícími reklamními balíčky tematických stanic. Do nabídky tak znovu zařadí balíčky atmax, atadults, atchoice a atkids, zaměřené na dvě prodejní cílové skupiny (15-69 a 4-14). Základní cenu CPP ponechává v těchto balíčcích na letošní úrovni. Zvyšují se ale sezónní koeficienty v měsících červenec až září a pak také v první polovině prosince. Stopážové koeficienty zůstávají nezměněny a nemění se ani další obchodní podmínky (příplatky, slevy, podmínky pro booking krátkých kampaní). Vyplývá to z obchodní politiky Atmedia pro rok 2022.

„Kvůli vysoké poptávce po televizní reklamě i rostoucí inflaci zvyšujeme ceny o 5 až 10 procent,“ přiblížila MediaGuru.cz managing directorka Atmedia Michaela Vasilová. Naznačila také, že Atmedia bude mít ve svém portfoliu více tematických stanic než letos. Předpokládá, že jejich počet se ze stávajících 28 zvýší v příštím roce na více než 30. „S některými televizními stanicemi již jednáme o možném zahrnutí do našeho portfolia, konkrétní rozšiřování televizních stanic budeme komunikovat individuálně,“ vysvětluje.

Podíl Atmedia na sledovanosti letos za první tři čtvrtletí představoval 5,2 % v kategorii 15-69 (zdroj: ATO-Nielsen Admosphere).

Podrobnosti můžete číst v rozhovoru s Michaelovou Vasilovou níže.

Atmedia za první tři letošní čtvrtletí oznámila meziroční nárůst prodaných GRP o třetinu. Uvedli jste, že je to způsobené růstem kategorie e-commerce. Je to jediný důvod letošní zvýšené poptávky?

Je zřejmé, že objem e-commerce mezi zadavateli v počtu GRP vzrostl. Neříkám, že je to jediný důvod, ale celkově klienti vidí, že po výpadku inzerce na jaře 2020 v důsledku příchodu pandemie, nastala v komunikaci mezera a chtějí se vrátit do normálu. Potvrzuje se tím také efektivita televizní reklamy. Online má své výhody, ale je roztříštěnější než televize.

Může trend zvýšené poptávky po TV reklamě pokračovat i v příštím roce?

Nevím, jestli na to lze správně odpovědět, protože prostor v televizi je limitovaný. Odhaduji, že pořád bude poptávka, kterou televize nebude umět uspokojit. Budeme se s tím ale muset nějak popasovat. Zvýšení ceny pro příští rok je důležitý krok. Chceme tím nabídku a poptávku dostat do rovnováhy. Na druhou stranu i zadavatelé budou muset řešit, jak svoji komunikaci v příštím roce nastavit. Očekávám změny jak na naší straně, tak na straně klientů. Může to souviset i s obecným vývojem na trhu, na polském trhu vyprodanost přetrvává už několik let.

Museli jste dříve na českém trhu řešit takto extrémní poptávku?

V Česku ne, ale z Polska tu zkušenost máme. Polský trh je větší, má i větší počet měřených stanic (asi 150), ale zavedli i další mechanismy, aby na růst poptávky reagovali. Například zavedli technické fee, což je speciální poplatek, který klienti platí za každý odvysílaný spot. Nejprve jsem se tomu divila, ale pak jsem uznala, že má svou logiku. Televize mají s odvysíláním spotu technické náklady, a to i přesto, že spot nevytočí žádné GRP. Pro komerční komunikaci se v Polsku začíná také více pracovat s generací seniorů. Televize by na jedné straně měly přizpůsobovat nabídku a podmínky, za kterých lze reklamní prostor koupit, a klienti by s tím na druhé straně měli nějak pracovat a měli by akceptovat změnu prostředí.

Přispívá k současné vysoké poptávce to, že TV reklama se stala cenově přijatelnou pro řadu subjektů?

Je pravda, že ještě v porevolučních dobách byla televizní reklama cenově těžko dostupná a my dlouhodobě pracujeme na tom, abychom klienty naučili, že to tak není. Cena TV reklamy se snižovala, i když pro poslední roky to tolik neplatí, protože vlivem rostoucí poptávky nebyl ke zlevňování důvod. A klienti se také naučili s televizí pracovat a zjistili, jak je efektivní.

Je reklamní prostor na stanicích Atmedia vyprodán i v časech mimo prime-time?

Prodáváme v časovém pásmu od 6:00 do půlnoci a naše televize dosahují 99 % zákonného limitu. Máme 99% vyprodanost v rámci celého dne. Vše, co je možné ze zákona plánovat, tak plánujeme. Byli jsme vyprodaní i přes letní měsíce v červenci a v srpnu. Z letošního roku nebyla plná vyprodanost jen v březnu a v dubnu, ale situace nebyla zdaleka taková jako na jaře 2020. Řekněme, že letos na jaře to byla asi 85% vyprodanost. Teď jsme úplně plní a nedokážeme poptávku uspokojit.

Jaký je převis poptávky?

Pohybuje se to v jednotlivých měsících mezi 10-20 %. Trh je v situaci, kdy je nárůst ceny nezbytný.

A myslíte, že vyšší cena k vyrovnání poptávky a nabídky pomůže?

Není to asi jediná věc, která pomůže, ale jedna část z celé mozaiky. Růst poptávky je spojen i s celkovým ekonomickým vývojem. Česká republika je na tom dobře, životní úroveň roste, lidé se naučili víc utrácet. Reklama tento trend následuje.

-mav-