Dáme jídlo si na PR vybralo agenturu MSL

úterý, 19. října 2021, 11:35 Aktuality, PR MediaGuru

Dáme jídlo mění PR agenturu. Ve výběrovém řízení si vybrala MSL.

Zdroj: MSL / Publicis

Zdroj: MSL / Publicis

Společnost Dáme jídlo se ve výběrovém řízení rozhodla pro novou PR agenturu. Dosavadní agenturu PR Partners od října vystřídá agentura MSL ze skupiny Publicis, jež bude zajišťovat komplexní podporu v oblasti spotřebitelské i korporátní komunikace

Cílem komunikace je podpořit značku Dáme jídlo jako platformu, která přináší příležitosti každému, ať už se jedná o spotřebitele, partnery z řad restaurací a obchodům, nebo zaměstnance. Současně je účelem budovat obraz Dáme jídlo jako lídra v segmentu quick commerce, tedy rychlého rozvozu jakéhokoli zboží v řádech několik málo minut. Důraz bude kladen na kreativní zpracování témat založené na práci s daty.

„S MSL se chystáme v externí komunikaci reflektovat dlouhodobý posun našeho podnikání od rozvozu jídla k platformě, která nejen zprostředkovává kontakt zákazníků s restauracemi, ale také pomáhá svým obchodním partnerům s optimálním nastavením jejich byznysu a nabízí nové služby rychlých nákupů v rámci rychle se rozvíjejícího segmentu quick commerce, ve kterém spatřujeme budoucnost, a proto se mu chceme strategicky věnovat,“ říká Tereza Chládková, Senior Marketing Specialist ve společnosti Dáme jídlo.

MSL bude pro Dáme jídlo zajišťovat jak komunikaci zaměřenou na zákazníky, kteří si prostřednictvím platformy objednávají jídlo a zboží, tak B2B komunikaci vůči partnerům z řad podnikatelů v segmentu HoReCa a maloobchodu. Věnovat se bude rovněž krizovému řízení, korporátní a zaměstnanecké komunikaci – zaměřené také na kurýry, jejichž intenzivní nábor neustále probíhá – a integrovaným komunikačním projektům.

„Dáme jídlo je zakladatelem své kategorie, který neustále rozšiřuje svoji nabídku o nové produkty a služby. Je důležité se v komunikaci věnovat všem relevantním cílovým skupinám,“ říká Kateřina Hlatká, Head of Corporate v MSL, která má tým pro Dáme jídlo na starosti. „Prostřednictvím příběhů a práce s daty chceme ukazovat různé aspekty podnikání Dáme jídlo a přinášet pozitivní emoce. Budeme se zaměřovat na témata související s fungováním jednotlivých služeb, rychlostí doručení, prací kurýrů, trendy v segmentech HoReCa, retail a quick commerce, jakož i společensky odpovědnými aktivitami Dáme jídlo,“ dodává.

„Do výběrového řízení jsme přinesli komunikační strategii Dáme jídlo založenou na klíčových marketingových cílech klienta, na které jsme se dívali ze dvou úhlů pohledu. Prvním je dosažitelnost PR efektů v krátkodobém, střednědobém a dlouhodobém horizontu a druhým pak specifikum cílových skupin, se kterými komunikujeme. V kategorii quick commerce jsme tak zvažovali zákazníky, kteří si stále častěji uvědomují cenu volného času a službu využívají. Dále obchodníky (restaurace a obchody), pro které vytváří Dáme jídlo marketingový a logistický ekosystém, a také zaměstnance a kurýry, bez nichž by služby našeho klienta nemohly fungovat,“ doplňuje Tomáš Preněk, šéf strategického oddělení skupiny Publicis.

-stk-