Penny: Pandemie nesnížila nároky zákazníků na kvalitu potravin

sobota, 18. prosince 2021, 08:45 Marketing, Retail Zuzana Erbenová

V posledních několika letech se dá sledovat rostoucí zájem o kvalitu potravin. Zákazníky ale stále zajímá zejména dobrý poměr ceny a kvality, říká Petr Baudyš vedoucí oddělení kvality Penny.

Petr Baudyš vede oddělení kvality v Penny od roku 2013, zdroj: Penny

Petr Baudyš vede oddělení kvality v Penny od roku 2013, zdroj: Penny

Petr Baudyš, vedoucí oddělení kvality v obchodním řetězci Penny Market, byl Českou společností pro jakost vyhlášen „Manažerem kvality roku v České republice“ za rok 2021. Penny klade důraz na spolupráci s lokálními dodavateli, u kterých může mít větší kontrolu nad kvalitou a zároveň tím podporovat domácí produkci. Do budoucna plánuje navyšovat počet výrobků nabízených pod privátními značkami. Budou uvádět jak zcela nové značky, tak rozšiřovat sortiment pod stávajícími značkami. „Podíl domácích dodavatelů je u nás ve vybraných kategoriích 70 až 80 %,“ říká Petr Baudyš. 

V posledních letech jsou čeští zákazníci ochotni si za kvalitu připlatit. Myslíte, že tento trend přetrvá i po pandemii?

Rostoucí zájem o kvalitu potravin ze strany zákazníků sledujeme v posledních několika letech. V průběhu pandemie začali zákazníci řešit výrazně více bezpečnost potravin, ale nezaznamenali jsme, že by pandemie nějak ovlivnila očekávání zákazníků ohledně kvality. Proto předpokládám, že tento trend se nezmění ani v budoucnu.

Odkdy evidujete zvyšující se důraz na kvalitu v nabídce Penny? Bylo těžké prosadit změnu přístupu anebo přišel impuls z centrály?

Penny je specifické tím, že v rámci své strategie přistupuje k jednotlivým trhům individuálně. Již od našeho vstupu na český trh v roce 1997 se tedy přizpůsobujeme lokálním zákazníkům a podmínkám, a to nejen nabídkou produktů, ale také třeba komunikační strategií, nebo projekty v oblasti společenské odpovědnosti. Proto také klademe velký důraz na spolupráci s lokálními dodavateli, u kterých můžeme mít větší kontrolu nad kvalitou a zároveň tím podporovat domácí produkci.

Značka Boni byla redesignována v roce 2018 a od té doby se inovují i obaly mléčných výrobků, které se pod ní prodávají, zdroj: Penny

Značka Boni byla redesignována v roce 2018 a od té doby se inovují i obaly mléčných výrobků, které se pod ní prodávají, zdroj: Penny

Začali jste se nejprve zaměřovat na kvalitu od klasických značek, nebo se soustředíte na vlastní privátní značky?

V naší strategii se dlouhodobě zaměřujeme na privátní značky. Můžeme u nich daleko lépe na kvalitě pracovat a také jí kontrolovat. Zároveň jsou dobrým nástrojem budování značky. Například před dvěma lety jsme úspěšně spustili projekt standardů v oblasti animal welfare. Společně s našimi dodavateli a jejich vybranými chovateli jsme nastavili standardy pro chov zvířat, která jsou vyšší než legislativní standardy. Zákazník má tak kromě českého původu i záruku, že se zvířaty bylo nakládáno šetrným způsobem.

Jak se změny v kvalitě vyvíjely u vlastních značek? Je pravda, že původně byly vlastní značky jen jakousi levnější variantou?

Na rozdíl od konkurence nemáme, ani jsme nikdy neměli privátní značky pouze jako levnější, případně i méně kvalitní variantu značkových produktů. U privátních značek se snažíme budovat jejich vlastní brand a zároveň klademe důraz na jejich lokální původ. Podíl domácích dodavatelů je u nás ve vybraných kategoriích 70 až 80 %, například u piva je to přes 90 %, v případě veškerého i trvanlivého pečiva je to 80 % a například produkty privátní značky Dobré maso jsou výhradně od českých dodavatelů.

Proč myslíte, že jste byl letos vyhlášen Českou společností pro jakost „Manažerem kvality roku v České republice“ za rok 2021?

Neznám detailní kritéria hodnocení. Myslím si ale, že se porota nerozhodovala jen na základě uplynulého roku, ale hodnotila dané osobnosti z dlouhodobého pohledu. Mojí silnou stránkou je, že se oblasti kvality věnuji v podstatě celý svůj profesní život a jsem schopen jí vnímat komplexně z různých úhlů pohledu. Mám zkušenosti jak ze státní správy, soukromého podnikání i z několika obchodních řetězců. Jsem také velmi rád, že mohu v oblasti kvality pomáhat rozvíjet své kolegyně a kolegy a předávat jim své vědomosti a zkušenosti.

Petr Baudyš

Vedoucím oddělení kvality v Penny Market je od roku 2013. Po studiích do roku 2001 pracoval na České zemědělské a potravinářské inspekci. Po dobu šesti let byl zástupcem České republiky v mezinárodní komisi pro označování potravin a 12 let vedl oddělení obchodně právní v řetězci Tesco. V současné době odpovídá za procesy v rámci kvality v celém řetězci Penny v ČR, a současně koordinuje všechny projekty související s udržitelností.

Vyhlašovatelem národní soutěže o titul Manažer kvality roku v České republice se stejným cílem je Česká společnost pro jakost, která je členem EOQ a představitelem ČR v této organizaci. Ocenění je udělováno v návaznosti na mezinárodní cenu European Quality Leader vyhlašovanou právě Evropskou organizací pro kvalitu. Cena je určena fyzickým osobám, které působí na pozici manažera kvality (nebo obdobné pozici) v organizaci, která má sídlo na území ČR, po dobu minimálně 3 let.

Penny: Sport dětí je letos náš komplexní komunikační projekt

čtvrtek 29. dubna 2021