Reklamní ceník Radiohousu odráží růst Blaníku či Rock rádií

pondělí, 13. prosince 2021, 07:25 Rádio MediaGuru

Rozšíření sítí rodin rádií skupiny Media Bohemia se odráží i v ceníku rádiové reklamy pro rok 2022. V platnost vstoupil už před koncem letošního roku.

Karel Friml, zdroj: Radiohouse

Karel Friml, zdroj: Radiohouse

Změny v obchodní politice prodejce rádiové reklamy, která patří do skupiny Media Bohemia, proběhly už v polovině letošního roku. Reflektovaly především rozšíření sítě Hitrádií a došlo také k vytvoření nového obchodního okruhu Rock rádia Vysočina a jižní Morava. Nový ceník rádií společnosti Radiohouse pro rok 2022 pak vstoupil v platnost už na začátku letošního listopadu (od 8.11. 2021).

„U některých stanic a balíkových produktů došlo ke stagnaci ceny, u jiných naopak ke zdražení. Je třeba vnímat cenu absolutní v ceníku a jednotkovou (CPT) a návaznost na data Radioprojektu. Nakonec více zadavatele zajímá jeho cena za TRP než naše cena za GRP. A tak se nám více než dříve osvědčují i plovoucí produkty typu RH Výběr garantující fixní absolutní cenu, zásah na cílovou skupinu všichni a zároveň plovoucí složení optimalizované na cílovou skupinu zadavatele,“ popsal pro MediaGuru.cz změny v obchodní politice ředitel národního prodeje Karel Friml.

Z aktuálního ceníku společnosti Radiohouse vyplývá, že cena rádiové reklamy u nejsilnějšího produktu společnosti Radiohouse total se od 8. listopadu zvýšila v průměru o 7 % (srovnání s cenami od 1.6. 2021). U obchodních balíčků Hitrádio total a Fajn rádio total zůstala cena stejná. Naopak dvouciferně rostla u sítě rádií Blaník a také u sítě Rock rádií. Právě tyto sítě skupin rádií letos zaznamenaly rozšíření svého dosahu.

„Rozšíření pokrytí rádia Blaník na Moravě a nedávno i v severních Čechách dává neuvěřitelný potenciál reklamní komunikace. Nakonec podle posledního Radioprojektu je formát Blaníku třetím nejposlouchanějším rádiem v ČR, v případě komerčních stanic dokonce druhým. V podílu na trhu poslechovosti chybí aktuálně Blaníku na rádio Impuls pouhých 0,09 % a je jen otázkou času další pozitivní vývoj,“ říká k vývoji Rádia Blaník Karel Friml.

Rock rádia se mají stávat klíčovým rockovým produktem na trhu. „Pro mě osobně bylo zásadní rozšíření pokrytí pro Prahu a střední Čechy a konsolidace celého produktu do smysluplného balíku národních zadavatelů. Věděl jsem totiž, že úspěch formátu byl v našem lokálním obchodě velký v regionech, kde rádio vysílalo," uvádí dále Friml.

Přehled vybraných obchodních produktů Radiohouse

  poslechovost včera (tis. osob) poslechovost týdně (tis. osob) podíl na trhu (%)
Radiohouse total 1 677 3 213 28,2
RH Výběr Family 1 202 2 348 19,9
RH Výběr Active 1 114 2 244 17,4
Blaník Plus 758 1 502 12,9
Blaník total 635 1 258 11
Hitrádio total 458 970 6,4
Rock Rádio Plus 237 484 4
Rock Rádio total 192 399 3,2
Fajn Rádio total 135 304 1,6

Zdroj: Radioprojekt 2+3Q/2021, SKMO, ASMEA, Median, Stem/Mark, Nielsen-Admosphere

Cílem Radiohousu je podle Frimla poskytnout zadavatelům rodiny stanic pokrývající konkrétní cílové skupiny, které lze využít separátně, ale také v rámci širokozásahových balíků, a především vyrovnaně v rámci pokrytí celé republiky.

Pokračuje také růst zájmu po netradičních formátech. „Například úspěšnost Snídaně šampionů na Hitrádiu je především v objednávkách oproti situaci na konci druhého čtvrtletí dokonce diametrální. Zájem o celosíťové soutěže je násobný a umístit soutěž do vysílání znamená hledání adekvátního prostoru i včasnou rezervaci. Počet soutěží řídíme, protože určitě nechceme, aby soutěže v tak prémiovém produktu zanikly v záplavě mnohých dalších,“ dodal Karel Friml.

Odpovědi Karla Frimla můžete číst níže.

Otázky pro Karla Frimla

Jak se změní ceník rádií zastupovaných společností Radiohouse od 1.1. 2022 ve srovnání s rokem 2021?

Ceník, se kterým vstoupíme do obchodního roku 2022, jsme vydali již k 8.11.2021 tak, abychom mohli se zadavateli společně plánovat aktivity pro příští rok co nejdříve. Změny v ceníku nelze popsat paušálně, ale obecně reflektuje jak novinky v produktovém portfoliu, tak i rovnoměrnost v alokaci dodaných GRPs. Cílem je poskytnout naše rodiny stanic, které svým formátem pokrývají konkrétní cílové skupiny, které lze využít separátně, ale i v rámci širokozásahových balíků a především vyrovnaně v rámci pokrytí celé České republiky. Dnes pro každý formát máme adekvátní produkt, který má dostatečnou sílu v každém kraji, takže funguje dobře regionálně, tak i celoplošně.

Nový ceník má definovány osvědčené produkty, které v rámci svého složení reflektují mnohá rozšíření pokrytí vysílání. Z pohledu cenotvorby je zasazen do současných reálií každodenního plánování. Jeho změnám předcházela detailní analýza zahrnující například parametry vyprodanosti jednotlivých rádií/okruhů, korelace na obchodní politiku celkem i v detailu jednotlivých produktů, k úrovni vývoje pokrytí, podílu na trhu a poslechovosti a dalším. Výsledky se přímo propsaly do detailu jednotlivých cen. U některých stanic a balíkových produktů došlo ke stagnaci ceny, u jiných naopak ke zdražení. Je třeba vnímat cenu absolutní v ceníku a jednotkovou (CPT) a návaznost na data Radioprojektu. Je běžné, že společně se zadavateli tyto cenové parametry sledujeme a hledáme cesty, jak optimalizovat jejich nákladovou efektivitu. Nakonec více zadavatele zajímá jeho cena za TRP, než naše cena za GRP. A tak se nám více než dříve osvědčují i plovoucí produkty typu RH Výběr garantující fixní absolutní cenu, zásah na CS všichni a zároveň mají plovoucí složení optimalizované na cílovou skupinu zadavatele.

RH upravoval ceník naposledy k 1.6. 2021. Co bylo cílem této úpravy?

Úprava ceníku k 1.6.2021 byla více kosmetická než strukturální. Klíčové zde bylo rozšíření rodiny Hitrádií o rádio Zlín a v té souvislosti úprava produktu Hitrádio Total a Hitrádio Plus a dále pak o vytvoření nového obchodního okruhu Rockrádia Vysočina a jižní Morava.

V letošním roce došlo k dalšímu rozšíření síti Hitrádií, Rádií Blaník, Rock rádií a Fajn rádií. Jak se tato skutečnost odrazí do cen pro jednotlivé produkty těchto sítí v roce 2022?

Rodiny rádií posilují v jednotlivých regionech, ať se jedná o již zmíněné Hitrádio Zlín, nebo nově Hitrádio Contact. Navíc Hitrádia mají novou moderátorskou dvojici v celosíťové ranní show Snídaně šampionů, Kateřinu Pechovou a Dominika Vršanského. Ohlasy jsou bezvadné a kdo ještě neslyšel, doporučuji si naladit ráno jakékoliv Hitrádio po celé ČR. Obchodně pak lze vnímat úspěšnost Snídaně šampionů především v objednávkách netradičních formátů a ta je oproti situaci do konce 2Q diametrální. Například zájem o celosíťové soutěže je násobný a umístit soutěž do vysílání znamená hledání adekvátního prostoru i včasnou rezervaci. Počet soutěží řídíme, protože určitě nechceme, aby soutěže v tak prémiovém produktu zanikly v záplavě mnohých dalších, tak jak tomu bývá na některých jiných stanicích.

V případě rádia Blaník toho bylo v letošním roce řečeno už poměrně mnoho a je to jen dokladem toho, že se jedná o úspěšný a klíčový formát našeho portfolia. Rozšíření pokrytí na Moravě a nedávno i v severních Čechách dává neuvěřitelný potenciál reklamní komunikace. Nakonec podle posledního Radioprojektu je formát Blaníku třetím nejposlouchanějším rádiem v ČR, v případě komerčních stanic dokonce druhým. V podílu na trhu poslechovosti chybí aktuálně Blaníku na rádio Impuls pouhých 0,09 % a je jen otázkou času další pozitivní vývoj. A byť není třeba si hrát na setinky procenta, tak hlavním poselstvím tohoto údaje je skutečnost, že Blaník je silná svébytná stanice a většina reklamních zadavatelů jej tak již vnímá a podle toho plánuje. Navíc v tomto srovnání za bezkonkurenční CPT.

Je třeba také zmínit posílení Rockrádia, které se stává klíčovým rockovým produktem na trhu a změnilo jeho dosavadní zažité rozložení. Pro mě osobně bylo zásadní rozšíření pokrytí pro Prahu a střední Čechy a konsolidace celého produktu do smysluplného balíku národních zadavatelů. Věděl jsem totiž, že úspěch formátu byl v našem lokálním obchodě velký v regionech, kde rádio vysílalo.

Fajn Radio jako náš nejmladší formát logicky doplňuje strukturu našeho portfolia. Více než terestrické rozšiřování pokrytí zde funguje on-line přesah jak v poslechovosti, tak v rámci sociálních sítí a tím pádem možným multiplatformním reklamním cílením. Vždy mě překvapuje ta synergická masa uživatelů propojených v rámci FB nebo IG jak za rádio jako takové, tak za jednotlivé moderátory. Určitě je dobré zmínit například Vaška Matějovského, který se současně s vývojem Fajn Radia stal regulérní osobností pro mladou cílovou skupinu. Obchodně se mi líbí provázanost projektů pro zadavatele. Velmi často realizujeme formáty kombinující výjezdy moderátorů do lokací zadavatelů, natáčíme videa, obsah sdílíme na sociálních sítích. Zkušenosti moderátorů s produkty/službami zadavatelů pak dobře propojíme ve vysílání rádia, v rámci moderovaných vstupů, soutěží apod. Zásah nejmladších cílových skupin je primárně o emoci a tu Fajn Radio umí vyvolat. V tom mimochodem spatřuji zásadní přidanou hodnotu rádia jako mediatypu oproti uniformním streamovacím službám, byť je samozřejmě respektuji.

Chystají se pro nový rok 2022 změny v zastupovaných produktech RH Výběr Active a RH Výběr Family?

K nějakým drobným změnám došlo, ale v podstatě s ohledem na některé rozšířené produkty nebo vyladění v rovnoměrnosti pokrytí. Produkt RH Výběr má být primárně sestaven vždy na míru. Jeho předpřipravené kupláže Active a Family slouží spíše pro deklaraci jeho podoby v rámci typických cílovek. Naši lidé v divizi národního obchodu jsou připraveni takový balík vždy promptně sestavit, aby dával zadavateli vždy nejlepší složení.

Dojde od 1.1. 2022 k nějakým změnám v portfoliu zastupovaných stanic RH?

Do nového roku vstupujeme s konsolidovaným produktem, který již zásadní změny portfolia reflektoval. Samozřejmě pracujeme především v rámci programových rodin k jejich dalšímu prohloubení a případné posílení budeme reflektovat až to bude aktuální.

Jak hodnotíte průběh letošního roku na rádiovém reklamním trhu a jaké vyhlídky očekáváte v roce 2022?

Letošní rok byl ve svém důsledku opět další z řady neuvěřitelných a především v detailu obtížně predikovatelných. Jako celek jej lze hodnotit veskrze pozitivně, což se projevilo v nárůstu zájmu reklamních zadavatelů. Rádio jako mediatyp totiž je a zůstává nejefektivnějším produktem na trhu a podtrhuje to i deklarovaná obchodní politika ostatních mediatypů. Byť rozumím ukotvení rádia v mediamixu a nechci přeceňovat jeho úlohu, je zřejmé, že je médiem skutečného masového zásahu, umí budovat značku i prodávat a je velmi flexibilní v požadavcích reklamních zadavatelů. To je dobrým půdorysem pro vstup do roku 2022, který bude v každém případě jiný ve světle ekonomické transformace a trvající pandemie covidu. Klíčové je, že jak zadavatelé, tak média a nakonec celá společnost musí vzít společenskou situaci a její změny jako přirozenou součást vývoje a v rámci toho je třeba nejen dlouhodobě fungovat, ale hledat i příležitosti růstu. A toto na trhu lze pozorovat velmi dobře. Samozřejmě existuje celá řada úskalí, která mohou brzdit rozmach zadavatelů, jako například nedostatek výrobních komponentů nebo růst ceny vstupů. To ale obvykle neznamená zastavení komunikačních aktivit. Je totiž zřejmé, že některé okolnosti lze ovlivnit velmi málo a trh i spotřeba se tomu musí přizpůsobit. Což se nakonec i děje. Rok 2022 proto vnímám pozitivně, přestože je zřejmé, že bude pracnější v hledání nejlepších cest komunikace jak z pohledu efektivity, tak nákladů. 

-mav-