Reklamní ceny zvyšuje i ČT, pro rok 2022 zdraží o 10 %

čtvrtek, 16. prosince 2021, 08:25 TV MediaGuru

Cena reklamy na České televizi se v příštím roce zvýší o 10 procent. Ceny za sponzoring a reklamu na internetu se nemění.

Hynek Chudárek, zdroj: Česká televize

Hynek Chudárek, zdroj: Česká televize

Také cena za reklamu na České televizi se stejně jako na komerčních televizích od roku 2022 zvýší. Základní cena CPP je pro rok 2022 nastavena na 29 700 Kč (D15+, 20vteřinové spoty), což je o 10 procent více než v letošním roce. Nákupní skupinou zůstává 15+. Mírně se také upravují sezónní indexy, které se navyšují o pět procentních bodů (s výjimkou ledna, června, července a druhé poloviny prosince).

Po delší době jsme se rozhodli zdražit, stejně jako velké komerční televize," uvedl pro MediaGuru.cz obchodní ředitel České televize Hynek Chudárek. Rovněž televize veřejné služby se v letošním roce potýkala se zvýšeným tlakem na reklamní prostor.

Ceníkové ceny sponzoringu zůstávají na úrovni roku 2021. Od letošního listopadu mají klienti nově možnost využívat pro sponzoring stanici ČT3, která přináší především archivní tvorbu ČT. Nemění se ani ceny internetové reklamy.

ČT předpokládá, že z prodeje reklamy a sponzoringu (bez barterů) letos získá 380 mil. Kč. Pro rok 2022, ve kterém se má odehrát řada významných sportovních událostí (ZOH, MS ve fotbale a v hokeji), očekává navýšení reklamních výnosů. Dodává ale, že bude záležet i na účasti českých sportovců na těchto akcích.   

Dvoucefirené zvýšení cen reklamy oznámily na příští rok všechny další klíčové subjekty na reklamním TV trhu, tj. Media Club (+11 až 16 %), Nova (+12,5 %) a Atmedia (+10 %). 

Objem reklamy na České televizi je výrazně omezen zákonem. Klasickou spotovou reklamu může ČT vysílat pouze na stanicích ČT2 a ČT sport, a to v objemu 0,5 % denního vysílacího času.

Otázky pro Hynka Chudárka

Jak hodnotíte vývoj na reklamním TV trhu v letošním roce – museli jste se stejně jako komerční TV vypořádávat se zvýšenou poptávkou a se zaplněností TV prostoru?

Celý rok 2021 jsme pociťovali velký tlak na naše inventory, zejména pak v druhé polovině roku. Vzhledem k zákonem omezenému prostoru pro reklamu a atraktivnímu programu, který Česká televize divákům nabízí, řešíme tento zájem každý rok, nebylo to nic neobvyklého.

Jak se změní základní cena (CPP) reklamy na ČT pro rok 2022 ve srovnání s letošním rokem

Základní cena reklamy je stanovena na 29.700, je tedy o 10 % meziročně vyšší. Po delší době jsme se rozhodli zdražit, stejně jako velké komerční televize.

Budou se měnit stopážové/sezónní indexy pro rok 2022?

Stopážové koeficienty necháváme na úrovni roku 2021, sezónní indexy jsme navýšili v nejexponovanějších měsících roku o 5 procentních bodů.

Jak se pro rok 2022 změní ceny sponzoringu a možnosti sponzoringu na stanicích ČT?

Ceníkové ceny sponzoringu zůstávají na úrovni roku 2021. Již v listopadu roku 2021 jsme nově otevřeli také kanál ČT3 pro klienty, kteří nyní mohou inzerovat formou sponzoringu.

Budou se měnit ceny internetové reklamy? Případně zvažujete rozšíření internetových reklamních formátů?

Ceníkové ceny internetové reklamy jsme pro rok 2022 nechali meziročně stejné.

Výnosy z podnikatelské činnosti ČT jsou letos plánovány na 823 mil. Kč, z toho reklama + sponzoring (bez barterů) představuje 380 mil. Kč. Podaří se plán naplnit?

Obchodní plán letošního roku se podaří naplnit.

V roce 2022 se odehrají ZOH, MS fotbal a MS hokej. Jak to může ovlivnit výši výnosů z reklamy v příštím roce ve srovnání s r. 2021?

Předpokládáme, že v roce 2022 navýšíme výnosy z výše zmíněných sportovních událostí, nicméně úspěch značně závisí na účasti/neúčasti českých sportovců na jednotlivých eventech.

-mav-